ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

Sharon

CURRENT LEVEL 100
Strength 119
Intellect 416
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 128,801,301
LAST LOGIN 20/07/2018
GUILD DemondEyes
Job Type Nothing
Job Alias None

OFFLINE

Arrow(5249)
Ye's Divine Bow (+9)

Seal of Sun
Sort of item: Bow
Degree: 10 degrees


Phy. atk. pwr. 2199 ~ 2694 (+35%)
Mag. atk. pwr. 3179 ~ 3895 (+22%)
Durability 260/114 (+19%)
Attack rating 126 (+6%)
Critical 6 (+3%)
Phy. reinforce 262.0 % ~ 321.2 % (+3%)
Mag. reinforce 496.5 % ~ 608.5 % (+22%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 6 Increase
Steady (1Time/times)
Immortal (1Time/times)
221
Durability 160% Increase
Witacheon Shell (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Shoulder
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 199 (+12%)
Mag. def. pwr. 325 (+9%)
Durability 95/120 (+35%)
Parry rate 45 (+54%)
Phy. reinforce 282.2 (+12%)
Mag. reinforce 436.7 (+3%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Witacheon Headgear (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Head
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 249 (+12%)
Mag. def. pwr. 384 (+3%)
Durability 99/94 (+6%)
Parry rate 52 (+0%)
Phy. reinforce 361.9 (+16%)
Mag. reinforce 540.8 (+3%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 5 Increase
HP 88 Increase
Durability 10% Increase
Witacheon Glove (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Hands
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 196 (+19%)
Mag. def. pwr. 294 (+6%)
Durability 93/108 (+22%)
Parry rate 42 (+41%)
Phy. reinforce 308.9 (+32%)
Mag. reinforce 457.0 (+16%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Witacheon Lamellar (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Chest
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 352 (+19%)
Mag. def. pwr. 845 (+70%)
Durability 124/120 (+35%)
Parry rate 65 (+0%)
Phy. reinforce 477.9 (+16%)
Mag. reinforce 956.3 (+38%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 4 Increase
HP 850 Increase
Durability 30% Increase
Witacheon Boots (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Foot
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 209 (+0%)
Mag. def. pwr. 555 (+58%)
Durability 90/94 (+6%)
Parry rate 50 (+19%)
Phy. reinforce 349.9 (+19%)
Mag. reinforce 602.7 (+22%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Witacheon Tasset (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Legs
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 341 (+41%)
Mag. def. pwr. 484 (+19%)
Durability 103/111 (+25%)
Parry rate 55 (+19%)
Phy. reinforce 542.6 (+61%)
Mag. reinforce 601.0 (+6%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 6 Increase
HP 88 Increase
Durability 10% Increase
Tiger's Eye Necklace (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 35.6 (+16%)
Mag. absorption 36.5 (+19%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Tiger's Eye Earring (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 29.5 (+12%)
Mag. absorption 34.7 (+32%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Tiger's Eye Ring (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 23.9 (+0%)
Mag. absorption 28.4 (+19%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Tiger's Eye Ring (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 31.5 (+32%)
Mag. absorption 25.3 (+6%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

214

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 22.00น. - 24.00น.
ไม่มีผู้ครอง
Alpha
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัส และ วันอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED