ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

Serapiumu

CURRENT LEVEL 98
Strength 408
Intellect 117
Stat points 0
next lvl 96.98%
Gold 16,217,484
LAST LOGIN 21/06/2018
GUILD Fighting
Job Type Trader
Job Alias FT_YESNOi

OFFLINE

Guardian Aegis (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Shield
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 401 (+58%)
Mag. def. pwr. 443 (+9%)
Durability 10/85 (+3%)
Blocking rate 17 (+9%)
Phy. reinforce 466.0 (+32%)
Mag. reinforce 819.3 (+45%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Critical 60
Dark Monarch (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Sword
Degree: 10 degrees


Phy. atk. pwr. 3326 ~ 4065 (+54%)
Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+12%)
Durability 25/110 (+16%)
Attack rating 214 (+80%)
Critical 2 (+0%)
Phy. reinforce 351.1 % ~ 429.1 % (+0%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+9%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Ox Polldron (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Shoulder
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 289 (+48%)
Mag. def. pwr. 279 (+9%)
Durability 48/126 (+38%)
Parry rate 45 (+0%)
Phy. reinforce 437.9 (+61%)
Mag. reinforce 594.5 (+67%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Ox Armet (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Head
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 337 (+38%)
Mag. def. pwr. 339 (+6%)
Durability 28/92 (+0%)
Parry rate 52 (+12%)
Phy. reinforce 377.4 (+12%)
Mag. reinforce 524.8 (+19%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Ox Gauntlet (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Hands
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 234 (+29%)
Mag. def. pwr. 314 (+32%)
Durability 62/133 (+45%)
Parry rate 42 (+9%)
Phy. reinforce 341.6 (+35%)
Mag. reinforce 350.9 (+6%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Ox Composite Armor (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Chest
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 439 (+35%)
Mag. def. pwr. 494 (+16%)
Durability 38/101 (+9%)
Parry rate 65 (+41%)
Phy. reinforce 556.3 (+25%)
Mag. reinforce 710.0 (+22%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
HP 88 Increase
Parry rate 60% Increase
Ox Greave (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Foot
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 370 (+61%)
Mag. def. pwr. 437 (+45%)
Durability 41/112 (+22%)
Parry rate 50 (+48%)
Phy. reinforce 428.0 (+35%)
Mag. reinforce 547.8 (+32%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Ox Composite Poleyn (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Legs
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 274 (+3%)
Mag. def. pwr. 460 (+32%)
Durability 36/110 (+19%)
Parry rate 55 (+35%)
Phy. reinforce 502.3 (+38%)
Mag. reinforce 718.8 (+51%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
HP 70 Increase
Amber Necklace (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 57.4 (+87%)
Mag. absorption 41.4 (+35%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Freezing,FrostbiteHour 5% Reduce
PoisoningHour 3% Reduce
Amber Earring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 33.9 (+29%)
Mag. absorption 27.9 (+6%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Electric shockHour 10% Reduce
Amber Ring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 23.9 (+0%)
Mag. absorption 32.3 (+35%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Electric shockHour 5% Reduce
Amber Ring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 28.4 (+19%)
Mag. absorption 30.8 (+29%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Freezing,FrostbiteHour 20% Reduce
Electric shockHour 5% Reduce

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

124

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 22.00น. - 24.00น.
ไม่มีผู้ครอง
ไม่มีผู้ครอง
ไม่มีผู้ครอง
วันอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED