ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

Sell_____

CURRENT LEVEL 70
Strength 296
Intellect 89
Stat points 0
next lvl 8.70%
Gold 0
LAST LOGIN 19/07/2018
GUILD NO GUILD.
Job Type Trader
Job Alias Sell___01

OFFLINE

Copper Shield

Sort of item: Shield
Degree: 1 degrees


Phy. def. pwr. 2 (+0%)
Mag. def. pwr. 4 (+0%)
Durability 31/46 (+0%)
Blocking rate 10 (+0%)
Phy. reinforce 42.0 (+0%)
Mag. reinforce 71.0 (+0%)

Required level 1
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
Copper Sword

Sort of item: Sword
Degree: 1 degrees


Phy. atk. pwr. 15 ~ 16 (+0%)
Mag. atk. pwr. 25 ~ 28 (+0%)
Durability 53/62 (+0%)
Attack rating 24 (+0%)
Critical 3 (+0%)
Phy. reinforce 32.2 % ~ 36.6 % (+0%)
Mag. reinforce 55.1 % ~ 63.9 % (+0%)

Required level 1
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
Sungdo Silk Talisman

Sort of item:
Mounting Part: Shoulder
Degree: 3 degrees


Phy. def. pwr. 0 (+0%)
Mag. def. pwr. 13 (+0%)
Durability 35/46 (+0%)
Parry rate 9 (+0%)
Phy. reinforce 37.0 (+0%)
Mag. reinforce 78.0 (+0%)

Required level 17
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
Sungdo Silk Hood

Sort of item:
Mounting Part: Head
Degree: 3 degrees


Phy. def. pwr. 0 (+0%)
Mag. def. pwr. 18 (+0%)
Durability 23/46 (+0%)
Parry rate 12 (+0%)
Phy. reinforce 46.0 (+0%)
Mag. reinforce 98.0 (+0%)

Required level 19
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
Sungdo Silk Wristlet

Sort of item:
Mounting Part: Hands
Degree: 3 degrees


Phy. def. pwr. 0 (+0%)
Mag. def. pwr. 11 (+0%)
Durability 34/45 (+0%)
Parry rate 8 (+0%)
Phy. reinforce 33.0 (+0%)
Mag. reinforce 71.0 (+0%)

Required level 16
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
Sungdo Silk Suit

Sort of item:
Mounting Part: Chest
Degree: 3 degrees


Phy. def. pwr. 12 (+0%)
Mag. def. pwr. 27 (+0%)
Durability 28/47 (+0%)
Parry rate 16 (+0%)
Phy. reinforce 62.0 (+0%)
Mag. reinforce 132.0 (+0%)

Required level 21
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
Sungdo Silk Shoes

Sort of item:
Mounting Part: Foot
Degree: 3 degrees


Phy. def. pwr. 0 (+0%)
Mag. def. pwr. 16 (+0%)
Durability 35/46 (+0%)
Parry rate 11 (+0%)
Phy. reinforce 43.0 (+0%)
Mag. reinforce 91.0 (+0%)

Required level 18
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
Sungdo Silk Trousers

Sort of item:
Mounting Part: Legs
Degree: 3 degrees


Phy. def. pwr. 1 (+0%)
Mag. def. pwr. 21 (+0%)
Durability 23/47 (+0%)
Parry rate 13 (+0%)
Phy. reinforce 50.0 (+0%)
Mag. reinforce 106.0 (+0%)

Required level 20
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
No item equipped
No item equipped
No item equipped
No item equipped

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

213

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 22.00น. - 24.00น.
ไม่มีผู้ครอง
Alpha
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัส และ วันอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED