ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

SeedOHgot

CURRENT LEVEL 103
Strength 131
Intellect 419
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 0
LAST LOGIN 11/02/2019
GUILD NO GUILD.
Job Type Hunter
Job Alias vu

OFFLINE

Splinter Blade Shield (+1)

Sort of item: Shield
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 319 (+41%)
Mag. def. pwr. 489 (+35%)
Durability 455/93 (+3%)
Blocking rate 13 (+32%)
Phy. reinforce 502.8 (+51%)
Mag. reinforce 648.4 (+16%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Immortal (4Time/times)
Critical 18
Str 3 Increase
65
Break Heaven Sword (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Sword
Degree: 10 degrees


Phy. atk. pwr. 1610 ~ 1815 (+0%)
Mag. atk. pwr. 3341 ~ 3841 (+22%)
Durability 345/157 (+25%)
Attack rating 138 (+16%)
Critical 6 (+0%)
Phy. reinforce 274.1 % ~ 309.0 % (+9%)
Mag. reinforce 727.4 % ~ 836.2 % (+70%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Durability 160% Increase
No item equipped
No item equipped
No item equipped
No item equipped
No item equipped
No item equipped
No item equipped
No item equipped
No item equipped
No item equipped

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

132

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
IIALL_StaRll
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED