ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

Scout

CURRENT LEVEL 91
Strength 380
Intellect 110
Stat points 0
next lvl 34.07%
Gold 6,166,615
LAST LOGIN 17/06/2018
GUILD NO GUILD.
Job Type Nothing
Job Alias None

OFFLINE

No item equipped
Scorpio CruelSuffering

Sort of item: Harp
Degree: 9 degrees


Phy. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Mag. atk. pwr. 1438 ~ 1757 (+0%)
Durability 61/61 (+0%)
Attack rating 130 (+0%)
Critical 2 (+0%)
Phy. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)
Mag. reinforce 316.3 % ~ 386.6 % (+0%)

Required level 76
European
Max. no. of magic options: 9 Unit
Polar Alette (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Shoulder
Degree: 8 degrees


Phy. def. pwr. 92 (+9%)
Mag. def. pwr. 174 (+29%)
Durability 76/84 (+22%)
Parry rate 32 (+9%)
Phy. reinforce 155.5 (+3%)
Mag. reinforce 356.7 (+41%)

Required level 65
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Libra Dizzy Coronet

Sort of item:
Mounting Part: Head
Degree: 7 degrees


Phy. def. pwr. 44 (+0%)
Mag. def. pwr. 71 (+0%)
Durability 59/60 (+0%)
Parry rate 23 (+0%)
Phy. reinforce 112.0 (+0%)
Mag. reinforce 187.0 (+0%)

Required level 55
European
Max. no. of magic options: 9 Unit
Polar Glove (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Hands
Degree: 8 degrees


Phy. def. pwr. 88 (+16%)
Mag. def. pwr. 136 (+12%)
Durability 75/82 (+19%)
Parry rate 30 (+19%)
Phy. reinforce 163.0 (+19%)
Mag. reinforce 274.9 (+19%)

Required level 64
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Polar Cuirass Mail (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Chest
Degree: 8 degrees


Phy. def. pwr. 150 (+0%)
Mag. def. pwr. 293 (+22%)
Durability 72/73 (+3%)
Parry rate 50 (+25%)
Phy. reinforce 263.7 (+3%)
Mag. reinforce 482.7 (+12%)

Required level 69
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Libra Dizzy Boots

Sort of item:
Mounting Part: Foot
Degree: 7 degrees


Phy. def. pwr. 40 (+0%)
Mag. def. pwr. 65 (+0%)
Durability 59/59 (+0%)
Parry rate 21 (+0%)
Phy. reinforce 103.0 (+0%)
Mag. reinforce 173.0 (+0%)

Required level 54
European
Max. no. of magic options: 9 Unit
Polar Cuirass Tasset (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Legs
Degree: 8 degrees


Phy. def. pwr. 122 (+3%)
Mag. def. pwr. 213 (+12%)
Durability 80/90 (+29%)
Parry rate 42 (+29%)
Phy. reinforce 224.5 (+9%)
Mag. reinforce 512.1 (+48%)

Required level 68
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Virgo Ruby Necklace

Sort of item: Necklace
Degree: 8 degrees


Phy. absorption 19.4 (+0%)
Mag. absorption 19.4 (+0%)

Required level 68
European
Max. no. of magic options: 9 Unit
Auriga Ruby Earring

Sort of item: Earring
Degree: 8 degrees


Phy. absorption 17.3 (+0%)
Mag. absorption 26.6 (+54%)

Required level 70
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 1 Increase
BurnHour 1% Reduce
Virgo Ruby Ring

Sort of item: Ring
Degree: 8 degrees


Phy. absorption 14.5 (+0%)
Mag. absorption 14.5 (+0%)

Required level 64
European
Max. no. of magic options: 9 Unit
Virgo Ruby Ring

Sort of item: Ring
Degree: 8 degrees


Phy. absorption 14.5 (+0%)
Mag. absorption 14.5 (+0%)

Required level 64
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

124

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 22.00น. - 24.00น.
ไม่มีผู้ครอง
ไม่มีผู้ครอง
ไม่มีผู้ครอง
วันอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED