ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

Scarlet___

CURRENT LEVEL 110
Strength 456
Intellect 129
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 1,192,776,152
LAST LOGIN 28/11/2018
GUILD Black_Clover
Job Type Trader
Job Alias Clover____03

OFFLINE

No item equipped
Crasceptre (+10)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Dark staff
Degree: 11 degrees


Phy. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Mag. atk. pwr. 5311 ~ 6491 (+41%)
Durability 480/160 (+0%)
Attack rating 170 (+41%)
Critical 2 (+0%)
Phy. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)
Mag. reinforce 959.7 % ~ 1,173.0 % (+61%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
204
72
78
90
102
114
Kefta Alette (+10)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Protector
Mounting Part: Shoulder
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 258 (+41%)
Mag. def. pwr. 413 (+41%)
Durability 198/79 (+0%)
Parry rate 45 (+80%)
Phy. reinforce 355.3 (+41%)
Mag. reinforce 597.8 (+41%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
204
72
78
90
138
Kefta Morion (+10)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Protector
Mounting Part: Head
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 411 (+80%)
Mag. def. pwr. 589 (+61%)
Durability 179/80 (+0%)
Parry rate 53 (+61%)
Phy. reinforce 502.3 (+61%)
Mag. reinforce 845.3 (+61%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
204
72
78
90
138
150
162
Kefta Glove (+10)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Protector
Mounting Part: Hands
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 239 (+41%)
Mag. def. pwr. 383 (+41%)
Durability 193/79 (+0%)
Parry rate 43 (+61%)
Phy. reinforce 329.9 (+41%)
Mag. reinforce 555.5 (+41%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
204
72
78
90
138
Kefta Mail (+10)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Protector
Mounting Part: Chest
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 429 (+41%)
Mag. def. pwr. 687 (+41%)
Durability 193/80 (+0%)
Parry rate 65 (+41%)
Phy. reinforce 580.9 (+41%)
Mag. reinforce 977.1 (+41%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
204
72
78
90
138
162
150
Kefta Boots (+10)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Protector
Mounting Part: Foot
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 303 (+41%)
Mag. def. pwr. 554 (+61%)
Durability 193/80 (+0%)
Parry rate 50 (+61%)
Phy. reinforce 414.5 (+41%)
Mag. reinforce 696.5 (+41%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
204
138
72
78
90
Kefta Tasset (+10)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Protector
Mounting Part: Legs
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 401 (+61%)
Mag. def. pwr. 562 (+41%)
Durability 190/80 (+0%)
Parry rate 55 (+61%)
Phy. reinforce 475.2 (+41%)
Mag. reinforce 912.9 (+61%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
204
72
78
90
150
162
138
Isis Necklace (+10)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Necklace
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 43.7 (+41%)
Mag. absorption 43.7 (+41%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
72
78
168
174
180
186
192
Isis Earring (+10)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Earring
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 37.4 (+41%)
Mag. absorption 37.4 (+41%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
72
78
168
174
180
186
192
Platelight Ring (+10)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Ring
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 38.8 (+61%)
Mag. absorption 34.0 (+41%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
72
78
168
174
180
186
192
Platelight Ring (+10)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Ring
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 34.0 (+41%)
Mag. absorption 34.0 (+41%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
72
78
168
174
180
186
192

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

139

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
IIALL_StaRll
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED