ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

SayHi

CURRENT LEVEL 100
Strength 416
Intellect 119
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 32,184,086
LAST LOGIN 18/07/2018
GUILD AVENGERS
Job Type Nothing
Job Alias None

OFFLINE

Tiger Bone Shield (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Shield
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 284 (+12%)
Mag. def. pwr. 406 (+0%)
Durability 101/128 (+38%)
Blocking rate 19 (+22%)
Phy. reinforce 496.8 (+38%)
Mag. reinforce 659.5 (+9%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Steady (2Time/times)
Giant Barbaric Sword (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Blade
Degree: 10 degrees


Phy. atk. pwr. 1985 ~ 2282 (+16%)
Mag. atk. pwr. 2730 ~ 3077 (+6%)
Durability 155/207 (+48%)
Attack rating 164 (+38%)
Critical 5 (+3%)
Phy. reinforce 291.6 % ~ 335.2 % (+9%)
Mag. reinforce 490.8 % ~ 553.3 % (+22%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Steady (2Time/times)
White Twin Horn Shoulder

Sort of item:
Mounting Part: Shoulder
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 84 (+0%)
Mag. def. pwr. 110 (+0%)
Durability 84/84 (+0%)
Parry rate 31 (+0%)
Phy. reinforce 159.0 (+0%)
Mag. reinforce 209.0 (+0%)

Required level 77
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
Black Casque (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Head
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 244 (+0%)
Mag. def. pwr. 400 (+25%)
Durability 103/122 (+25%)
Parry rate 52 (+32%)
Phy. reinforce 419.7 (+22%)
Mag. reinforce 580.5 (+29%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
White Twin Horn Bracer

Sort of item:
Mounting Part: Hands
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 76 (+0%)
Mag. def. pwr. 99 (+0%)
Durability 84/84 (+0%)
Parry rate 29 (+0%)
Phy. reinforce 145.0 (+0%)
Mag. reinforce 190.0 (+0%)

Required level 76
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
Black Armor (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Chest
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 407 (+25%)
Mag. def. pwr. 477 (+12%)
Durability 101/113 (+16%)
Parry rate 65 (+6%)
Phy. reinforce 585.7 (+29%)
Mag. reinforce 647.5 (+9%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
White Girin Horn Boots

Sort of item:
Mounting Part: Foot
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 90 (+0%)
Mag. def. pwr. 152 (+0%)
Durability 77/77 (+0%)
Parry rate 35 (+0%)
Phy. reinforce 169.0 (+0%)
Mag. reinforce 284.0 (+0%)

Required level 78
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
Black Hose (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Legs
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 325 (+22%)
Mag. def. pwr. 638 (+83%)
Durability 107/138 (+41%)
Parry rate 55 (+12%)
Phy. reinforce 500.9 (+35%)
Mag. reinforce 563.8 (+16%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Tiger's Eye Necklace (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 40.5 (+32%)
Mag. absorption 30.7 (+0%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
No item equipped
Pearl Ring (+1)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 7 degrees


Phy. absorption 16.1 (+6%)
Mag. absorption 15.2 (+0%)

Required level 52
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

ZombieHour 5% Reduce
Pearl Ring (+1)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 7 degrees


Phy. absorption 19.6 (+29%)
Mag. absorption 19.6 (+29%)

Required level 52
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Astral (1Time/times)

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

213

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 22.00น. - 24.00น.
ไม่มีผู้ครอง
Alpha
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัส และ วันอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED