ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

SUPERME

CURRENT LEVEL 93
Strength 346
Intellect 154
Stat points 0
next lvl 53.58%
Gold 2,671,418
LAST LOGIN 10/10/2018
GUILD NO GUILD.
Job Type Thief
Job Alias _JONE500

OFFLINE

No item equipped
No item equipped
Gale Alette (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Shoulder
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 136 (+12%)
Mag. def. pwr. 218 (+12%)
Durability 76/82 (+12%)
Parry rate 39 (+16%)
Phy. reinforce 196.7 (+3%)
Mag. reinforce 359.5 (+12%)

Required level 77

Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Gale Morion (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Head
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 211 (+35%)
Mag. def. pwr. 258 (+3%)
Durability 100/130 (+74%)
Parry rate 47 (+3%)
Phy. reinforce 280.7 (+16%)
Mag. reinforce 625.2 (+54%)

Required level 79

Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Gale Glove (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Hands
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 148 (+35%)
Mag. def. pwr. 242 (+38%)
Durability 80/94 (+29%)
Parry rate 37 (+0%)
Phy. reinforce 234.9 (+35%)
Mag. reinforce 365.0 (+25%)

Required level 76

Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Gale Breast Mail (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Chest
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 256 (+19%)
Mag. def. pwr. 620 (+80%)
Durability 84/96 (+29%)
Parry rate 60 (+3%)
Phy. reinforce 344.5 (+6%)
Mag. reinforce 720.7 (+32%)

Required level 81

Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Gale Boots (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Foot
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 151 (+6%)
Mag. def. pwr. 236 (+3%)
Durability 74/76 (+3%)
Parry rate 44 (+19%)
Phy. reinforce 223.0 (+0%)
Mag. reinforce 433.8 (+16%)

Required level 78

Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Gale Breast Tasset (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Legs
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 171 (+0%)
Mag. def. pwr. 385 (+41%)
Durability 94/118 (+58%)
Parry rate 50 (+12%)
Phy. reinforce 276.7 (+6%)
Mag. reinforce 490.6 (+12%)

Required level 80

Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Scorpio Sapphire Necklace

Sort of item: Necklace
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 22.9 (+0%)
Mag. absorption 22.9 (+0%)

Required level 80
European
Max. no. of magic options: 9 Unit
Scorpio Sapphire Earring

Sort of item: Earring
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 19.3 (+0%)
Mag. absorption 19.3 (+0%)

Required level 78
European
Max. no. of magic options: 9 Unit
Scorpio Sapphire Ring

Sort of item: Ring
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 17.3 (+0%)
Mag. absorption 17.3 (+0%)

Required level 76
European
Max. no. of magic options: 9 Unit
Scorpio Sapphire Ring

Sort of item: Ring
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 17.3 (+0%)
Mag. absorption 17.3 (+0%)

Required level 76
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

160

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
IIALL_StaRll
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED