ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

SOMSAK

CURRENT LEVEL 94
Strength 392
Intellect 113
Stat points 0
next lvl 74.88%
Gold 102,507,512
LAST LOGIN 28/09/2018
GUILD Teletubbies
Job Type Trader
Job Alias BNK49

OFFLINE

Arrow(49)
Ye's Divine Bow (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Bow
Degree: 10 degrees


Phy. atk. pwr. 2150 ~ 2634 (+32%)
Mag. atk. pwr. 3674 ~ 4502 (+41%)
Durability 100/117 (+22%)
Attack rating 145 (+22%)
Critical 11 (+96%)
Phy. reinforce 295.1 % ~ 361.7 % (+16%)
Mag. reinforce 455.8 % ~ 558.7 % (+12%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Leopard Shoulder (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Shoulder
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 155 (+16%)
Mag. def. pwr. 185 (+6%)
Durability 91/93 (+3%)
Parry rate 39 (+32%)
Phy. reinforce 296.7 (+38%)
Mag. reinforce 306.3 (+9%)

Required level 77
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
No item equipped
No item equipped
Cloth Lamellar

Sort of item: Protector
Mounting Part: Chest
Degree: 1 degrees


Phy. def. pwr. 0 (+0%)
Mag. def. pwr. 0 (+0%)
Durability 44/44 (+0%)
Parry rate 7 (+0%)
Phy. reinforce 46.0 (+0%)
Mag. reinforce 78.0 (+0%)

Required level 1
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
Cloth Boots

Sort of item: Protector
Mounting Part: Foot
Degree: 1 degrees


Phy. def. pwr. 0 (+0%)
Mag. def. pwr. 0 (+0%)
Durability 44/44 (+0%)
Parry rate 5 (+0%)
Phy. reinforce 34.0 (+0%)
Mag. reinforce 57.0 (+0%)

Required level 1
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
Leopard Hose (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Legs
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 248 (+32%)
Mag. def. pwr. 285 (+16%)
Durability 96/107 (+16%)
Parry rate 50 (+32%)
Phy. reinforce 293.0 (+0%)
Mag. reinforce 429.0 (+12%)

Required level 80
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
MP 88 Increase
Parry rate 5% Increase
No item equipped
No item equipped
No item equipped
No item equipped

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

154

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
IIALL_StaRll
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED