ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

SHiN

CURRENT LEVEL 112
Strength 131
Intellect 464
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 36,364,256
LAST LOGIN 21/01/2019
GUILD IIALL_StaRll
Job Type Thief
Job Alias S0024

OFFLINE

Sedon (+10)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Shield
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 498 (+80%)
Mag. def. pwr. 624 (+41%)
Durability 282/94 (+0%)
Blocking rate 19 (+41%)
Phy. reinforce 466.0 (+22%)
Mag. reinforce 906.6 (+41%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

90
72
78
126
204
198
Azus (+10)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Sword
Degree: 11 degrees


Phy. atk. pwr. 2989 ~ 3371 (+61%)
Mag. atk. pwr. 4457 ~ 5122 (+41%)
Durability 387/129 (+0%)
Attack rating 173 (+41%)
Critical 4 (+3%)
Phy. reinforce 391.4 % ~ 441.3 % (+41%)
Mag. reinforce 666.2 % ~ 765.8 % (+41%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

204
198
222
72
78
90
114
102
Red Lightening Shoulder (+7)

Sort of item: Ch
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Durability 252/97 (+0%)
Attack rating 0 (+0%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Durability 160% Increase
Parry rate 60% Increase
Steady (1Time/times)
Immortal (1Time/times)
Red Lightening Casque (+7)

Sort of item: Ch
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Durability 196/98 (+0%)
Attack rating 0 (+22%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 4 Increase
Int 5 Increase
HP 850 Increase
Parry rate 60% Increase
Durability 100% Increase
MP 850 Increase
Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
Red Lightening Bracer (+7)

Sort of item: Ch
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Durability 252/97 (+0%)
Attack rating 0 (+22%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

Int 6 Increase
Str 6 Increase
Parry rate 60% Increase
Durability 160% Increase
Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
Red Lightening Armor (+7)

Sort of item: Ch
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Durability 254/98 (+0%)
Attack rating 0 (+22%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
HP 850 Increase
MP 850 Increase
Durability 160% Increase
Parry rate 60% Increase
Steady (1Time/times)
Immortal (1Time/times)
Red Lightening Footgear (+7)

Sort of item: Ch
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Durability 254/98 (+0%)
Attack rating 0 (+22%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Durability 160% Increase
Parry rate 60% Increase
Steady (1Time/times)
Immortal (1Time/times)
Red Lightening Hose (+7)

Sort of item: Ch
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Durability 254/98 (+0%)
Attack rating 0 (+41%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
HP 850 Increase
MP 850 Increase
Durability 160% Increase
Parry rate 60% Increase
Steady (1Time/times)
Immortal (1Time/times)
Tiger's Eye Necklace (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 37.5 (+22%)
Mag. absorption 39.6 (+29%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 5 Increase
Int 5 Increase
PoisoningHour 20% Reduce
BurnHour 3% Reduce
Immortal (1Time/times)
Lucky (1Time/times)
Freezing,FrostbiteHour 3% Reduce
Tiger's Eye Earring (+9)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 33.9 (+29%)
Mag. absorption 40.5 (+54%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 5 Increase
Immortal (1Time/times)
Lucky (1Time/times)
Freezing,FrostbiteHour 20% Reduce
BurnHour 5% Reduce
Tiger's Eye Ring (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 29.2 (+22%)
Mag. absorption 29.2 (+22%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 5 Increase
Int 6 Increase
Immortal (1Time/times)
ZombieHour 10% Reduce
BurnHour 10% Reduce
Electric shockHour 3% Reduce
Freezing,FrostbiteHour 20% Reduce
PoisoningHour 20% Reduce
Tiger's Eye Ring (+9)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 37.8 (+58%)
Mag. absorption 29.2 (+22%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 5 Increase
PoisoningHour 20% Reduce
Immortal (1Time/times)
BurnHour 3% Reduce

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

144

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
Wars
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED