ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

S0_De_Ma_C0m

CURRENT LEVEL 109
Strength 452
Intellect 128
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 36,503,547
LAST LOGIN 20/12/2018
GUILD NO GUILD.
Job Type Hunter
Job Alias S___Z

OFFLINE

No item equipped
DarkSaver (+8)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Sword
Degree: 11 degrees


Phy. atk. pwr. 3789 ~ 4633 (+61%)
Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Durability 287/96 (+0%)
Attack rating 194 (+61%)
Critical 2 (+3%)
Phy. reinforce 599.9 % ~ 733.2 % (+61%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

72
78
102
114
90
198
204
Asus Light Pauldron (+8)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Armor
Mounting Part: Shoulder
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 284 (+41%)
Mag. def. pwr. 263 (+0%)
Durability 86/92 (+0%)
Parry rate 45 (+0%)
Phy. reinforce 278.0 (+0%)
Mag. reinforce 363.0 (+0%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

138
72
78
204
198
Asus Light Armet (+8)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Armor
Mounting Part: Head
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 354 (+41%)
Mag. def. pwr. 329 (+0%)
Durability 86/93 (+0%)
Parry rate 53 (+0%)
Phy. reinforce 344.0 (+0%)
Mag. reinforce 450.0 (+0%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

150
162
78
138
72
204
198
Asus Light Gauntlet (+8)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Armor
Mounting Part: Hands
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 263 (+41%)
Mag. def. pwr. 244 (+0%)
Durability 82/92 (+0%)
Parry rate 43 (+0%)
Phy. reinforce 258.0 (+0%)
Mag. reinforce 337.0 (+0%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

138
72
78
204
198
210
Asus Light Armor (+8)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Armor
Mounting Part: Chest
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 472 (+41%)
Mag. def. pwr. 438 (+0%)
Durability 86/93 (+0%)
Parry rate 65 (+0%)
Phy. reinforce 454.0 (+0%)
Mag. reinforce 594.0 (+0%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

72
78
150
162
138
204
198
Asus Light Greave (+8)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Armor
Mounting Part: Foot
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 381 (+61%)
Mag. def. pwr. 310 (+0%)
Durability 77/93 (+0%)
Parry rate 50 (+0%)
Phy. reinforce 324.0 (+0%)
Mag. reinforce 424.0 (+0%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

72
78
138
204
198
Asus Light Poleyn (+8)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Armor
Mounting Part: Legs
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 386 (+41%)
Mag. def. pwr. 358 (+0%)
Durability 83/93 (+0%)
Parry rate 55 (+0%)
Phy. reinforce 371.0 (+0%)
Mag. reinforce 486.0 (+0%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

150
162
78
138
72
198
204
Platelight Necklace (+5)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Necklace
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 31.0 (+0%)
Mag. absorption 31.0 (+0%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit
Platelight Earring (+5)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Earring
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 26.5 (+0%)
Mag. absorption 26.5 (+0%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit
Heaven Ring

Seal of Star
Sort of item: Ring
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 24.1 (+0%)
Mag. absorption 24.1 (+0%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit
Heaven Ring

Seal of Star
Sort of item: Ring
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 24.1 (+0%)
Mag. absorption 24.1 (+0%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

132

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
IIALL_StaRll
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED