ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

Ryoji

CURRENT LEVEL 81
Strength 340
Intellect 100
Stat points 0
next lvl 59.71%
Gold 383,040,893
LAST LOGIN 17/10/2018
GUILD NO GUILD.
Job Type Trader
Job Alias HanaB

OFFLINE

Arrow(9985)
Sinnok's Bow (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Bow
Degree: 9 degrees


Phy. atk. pwr. 1143 ~ 1401 (+6%)
Mag. atk. pwr. 2105 ~ 2580 (+22%)
Durability 90/94 (+6%)
Attack rating 174 (+48%)
Critical 11 (+96%)
Phy. reinforce 215.9 % ~ 264.7 % (+12%)
Mag. reinforce 407.2 % ~ 499.0 % (+32%)

Required level 76
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
208
202
Attack rate 20% Increase
112
Girin Horn Shell (+4)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Shoulder
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 171 (+41%)
Mag. def. pwr. 302 (+48%)
Durability 85/92 (+12%)
Parry rate 39 (+25%)
Phy. reinforce 218.4 (+12%)
Mag. reinforce 357.5 (+9%)

Required level 77
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
202
208
Girin Horn Headgear (+4)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Head
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 171 (+9%)
Mag. def. pwr. 271 (+3%)
Durability 90/115 (+38%)
Parry rate 47 (+9%)
Phy. reinforce 339.5 (+38%)
Mag. reinforce 505.1 (+22%)

Required level 79
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
208
202
MP 150 Increase
Girin Horn Glove (+4)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Hands
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 113 (+3%)
Mag. def. pwr. 224 (+22%)
Durability 92/125 (+51%)
Parry rate 37 (+12%)
Phy. reinforce 188.7 (+6%)
Mag. reinforce 354.6 (+19%)

Required level 76
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
208
202
Girin Horn Lamellar (+4)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Chest
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 249 (+16%)
Mag. def. pwr. 698 (+93%)
Durability 92/119 (+41%)
Parry rate 60 (+51%)
Phy. reinforce 481.4 (+45%)
Mag. reinforce 573.7 (+3%)

Required level 81
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
HP 30 Increase
Parry rate 40% Increase
202
208
Girin Horn Boots (+4)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Foot
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 174 (+22%)
Mag. def. pwr. 262 (+9%)
Durability 83/83 (+0%)
Parry rate 44 (+12%)
Phy. reinforce 276.9 (+22%)
Mag. reinforce 393.5 (+3%)

Required level 78
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
208
202
Girin Horn Tasset (+4)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Legs
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 181 (+6%)
Mag. def. pwr. 388 (+35%)
Durability 87/99 (+19%)
Parry rate 50 (+3%)
Phy. reinforce 266.0 (+0%)
Mag. reinforce 603.5 (+35%)

Required level 80
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Parry rate 30% Increase
MP 70 Increase
202
208
Hundred Nights Gem Necklace

Sort of item: Necklace
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 22.9 (+0%)
Mag. absorption 22.9 (+0%)

Required level 80
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

166
178
172
Int 3 Increase
Str 1 Increase
Hundred Nights Gem Earring

Sort of item: Earring
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 19.3 (+0%)
Mag. absorption 19.3 (+0%)

Required level 78
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

178
172
Storm Platinum Ring

Sort of item: Ring
Degree: 6 degrees


Phy. absorption 10.1 (+16%)
Mag. absorption 9.7 (+12%)

Required level 42
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Int 3 Increase
BurnHour 10% Reduce
Electric shockHour 5% Reduce
Freezing,FrostbiteHour 20% Reduce
PoisoningHour 3% Reduce
Hundred Nights Gem Ring

Sort of item: Ring
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 17.3 (+0%)
Mag. absorption 17.3 (+0%)

Required level 76
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

172
184

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

151

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
THAI_DENMARK
ไม่มีผู้ครอง
วันอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED