ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

Ryoji

CURRENT LEVEL 81
Strength 340
Intellect 100
Stat points 0
next lvl 59.71%
Gold 239,760
LAST LOGIN 27/11/2018
GUILD NO GUILD.
Job Type Trader
Job Alias HanaB

OFFLINE

Arrow(776)
High Clouds Sinnok Bow (+5)

Sort of item: Bow
Degree: 9 degrees


Phy. atk. pwr. 677 ~ 830 (+0%)
Mag. atk. pwr. 1084 ~ 1328 (+0%)
Durability 39/82 (+0%)
Attack rating 130 (+0%)
Critical 2 (+0%)
Phy. reinforce 174.8 % ~ 214.2 % (+22%)
Mag. reinforce 229.2 % ~ 280.9 % (+0%)

Required level 76
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

112
208
Attack rate 40% Increase
202
White Twin Horn Shoulder

Sort of item:
Mounting Part: Shoulder
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 84 (+0%)
Mag. def. pwr. 110 (+0%)
Durability 71/84 (+0%)
Parry rate 31 (+0%)
Phy. reinforce 159.0 (+0%)
Mag. reinforce 209.0 (+0%)

Required level 77
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
White Twin Horn Crown

Sort of item:
Mounting Part: Head
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 109 (+0%)
Mag. def. pwr. 143 (+0%)
Durability 73/85 (+0%)
Parry rate 37 (+0%)
Phy. reinforce 201.0 (+0%)
Mag. reinforce 264.0 (+0%)

Required level 79
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
White Twin Horn Bracer

Sort of item:
Mounting Part: Hands
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 76 (+0%)
Mag. def. pwr. 99 (+0%)
Durability 70/84 (+0%)
Parry rate 29 (+0%)
Phy. reinforce 145.0 (+0%)
Mag. reinforce 190.0 (+0%)

Required level 76
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
White Twin Horn Armor

Sort of item:
Mounting Part: Chest
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 150 (+0%)
Mag. def. pwr. 355 (+80%)
Durability 72/86 (+0%)
Parry rate 48 (+0%)
Phy. reinforce 271.0 (+0%)
Mag. reinforce 355.0 (+0%)

Required level 81
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

MP 30 Increase
White Twin Horn Footgear

Sort of item:
Mounting Part: Foot
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 99 (+0%)
Mag. def. pwr. 130 (+0%)
Durability 66/85 (+0%)
Parry rate 35 (+0%)
Phy. reinforce 186.0 (+0%)
Mag. reinforce 243.0 (+0%)

Required level 78
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
White Twin Horn Hose

Sort of item:
Mounting Part: Legs
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 119 (+0%)
Mag. def. pwr. 156 (+0%)
Durability 79/86 (+0%)
Parry rate 40 (+0%)
Phy. reinforce 218.0 (+0%)
Mag. reinforce 285.0 (+0%)

Required level 80
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
Storm Platinum Necklace

Sort of item: Necklace
Degree: 6 degrees


Phy. absorption 12.0 (+0%)
Mag. absorption 12.0 (+0%)

Required level 46
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
Storm Platinum Earring

Sort of item: Earring
Degree: 6 degrees


Phy. absorption 9.9 (+0%)
Mag. absorption 9.9 (+0%)

Required level 44
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
Storm Platinum Ring

Sort of item: Ring
Degree: 6 degrees


Phy. absorption 8.7 (+0%)
Mag. absorption 8.7 (+0%)

Required level 42
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
Storm Platinum Ring

Sort of item: Ring
Degree: 6 degrees


Phy. absorption 8.7 (+0%)
Mag. absorption 8.7 (+0%)

Required level 42
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

154

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
IIALL_StaRll
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED