ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

Rol3in_____

CURRENT LEVEL 94
Strength 392
Intellect 113
Stat points 0
next lvl 81.81%
Gold 51,978,200
LAST LOGIN 21/06/2018
GUILD DemondEyes
Job Type Hunter
Job Alias MVP________

OFFLINE

Guardian Aegis (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Shield
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 284 (+12%)
Mag. def. pwr. 484 (+19%)
Durability 84/85 (+3%)
Blocking rate 19 (+19%)
Phy. reinforce 420.1 (+19%)
Mag. reinforce 943.6 (+67%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Katzbalger (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Sword
Degree: 9 degrees


Phy. atk. pwr. 1659 ~ 2028 (+16%)
Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+29%)
Durability 97/107 (+22%)
Attack rating 118 (+0%)
Critical 3 (+96%)
Phy. reinforce 385.8 % ~ 471.5 % (+45%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)

Required level 76
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Thunder Polldron (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Shoulder
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 146 (+9%)
Mag. def. pwr. 298 (+70%)
Durability 95/104 (+22%)
Parry rate 39 (+58%)
Phy. reinforce 210.0 (+0%)
Mag. reinforce 299.8 (+9%)

Required level 77
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
No item equipped
Thunder Gauntlet (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Hands
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 170 (+41%)
Mag. def. pwr. 229 (+45%)
Durability 91/96 (+12%)
Parry rate 37 (+9%)
Phy. reinforce 303.4 (+58%)
Mag. reinforce 353.9 (+41%)

Required level 76
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Thunder Breast Armor (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Chest
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 305 (+29%)
Mag. def. pwr. 508 (+64%)
Durability 107/127 (+45%)
Parry rate 60 (+32%)
Phy. reinforce 390.2 (+9%)
Mag. reinforce 496.1 (+6%)

Required level 81
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Thunder Greave (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Foot
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 176 (+12%)
Mag. def. pwr. 212 (+3%)
Durability 92/97 (+12%)
Parry rate 44 (+3%)
Phy. reinforce 394.5 (+61%)
Mag. reinforce 507.2 (+58%)

Required level 78
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Thunder Breast Poleyn (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Legs
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 235 (+25%)
Mag. def. pwr. 261 (+6%)
Durability 87/87 (+0%)
Parry rate 50 (+25%)
Phy. reinforce 378.8 (+32%)
Mag. reinforce 387.3 (+3%)

Required level 80
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Sapphire Necklace (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 31.7 (+16%)
Mag. absorption 37.7 (+38%)

Required level 80
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Sapphire Earring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 41.4 (+80%)
Mag. absorption 25.1 (+9%)

Required level 78
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Sapphire Ring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 21.3 (+3%)
Mag. absorption 31.3 (+51%)

Required level 76
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Sapphire Ring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 23.2 (+12%)
Mag. absorption 23.2 (+12%)

Required level 76
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

122

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 22.00น. - 24.00น.
ไม่มีผู้ครอง
ไม่มีผู้ครอง
ไม่มีผู้ครอง
วันอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED