ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

Roddio

CURRENT LEVEL 110
Strength 456
Intellect 129
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 62,154,378
LAST LOGIN 16/02/2019
GUILD NO GUILD.
Job Type Thief
Job Alias IIIIlllIIlll

OFFLINE

No item equipped
Demolition (+11)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Two handed sword
Degree: 11 degrees


Phy. atk. pwr. 4237 ~ 5180 (+80%)
Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Durability 223/80 (+0%)
Attack rating 217 (+80%)
Critical 2 (+3%)
Phy. reinforce 599.9 % ~ 733.2 % (+61%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
204
90
72
78
102
114
No item equipped
No item equipped
No item equipped
No item equipped
No item equipped
No item equipped
No item equipped
No item equipped
No item equipped
No item equipped

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

138

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
IIALL_StaRll
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED