ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

Rine

CURRENT LEVEL 117
Strength 301
Intellect 319
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 37,015,526
LAST LOGIN 17/02/2019
GUILD l_PLATINUM_l
Job Type Thief
Job Alias S0020

OFFLINE

No item equipped
0

Sort of item: Harp
Degree: 6 degrees


Phy. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Mag. atk. pwr. 523 ~ 640 (+0%)
Durability 51/51 (+0%)
Attack rating 107 (+0%)
Critical 2 (+0%)
Phy. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)
Mag. reinforce 178.1 % ~ 217.7 % (+0%)

Required level 42
European
Max. no. of magic options: 9 Unit
Red Thunder Alette (+7)

Sort of item: Eu
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Durability 205/79 (+0%)
Attack rating 0 (+0%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

Int 5 Increase
Str 4 Increase
Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
Durability 160% Increase
Parry rate 20% Increase
Red Thunder Morion (+7)

Sort of item: Eu
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Durability 158/79 (+0%)
Attack rating 0 (+0%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

HP 88 Increase
Int 6 Increase
Str 5 Increase
MP 850 Increase
Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
Durability 100% Increase
Parry rate 5% Increase
Red Thunder Glove (+5)

Sort of item: Eu
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Durability 176/79 (+0%)
Attack rating 0 (+0%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

Int 5 Increase
Str 5 Increase
3
Steady (1Time/times)
Durability 160% Increase
Red Thunder Mail (+5)

Sort of item: Eu
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Durability 208/80 (+0%)
Attack rating 0 (+0%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

MP 88 Increase
HP 600 Increase
Str 5 Increase
Int 2 Increase
Durability 160% Increase
Red Thunder Boots (+7)

Sort of item: Eu
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Durability 205/79 (+0%)
Attack rating 0 (+0%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

Int 6 Increase
Str 5 Increase
Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
Durability 160% Increase
Parry rate 40% Increase
Red Thunder Tasset (+7)

Sort of item: Eu
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Durability 160/80 (+0%)
Attack rating 0 (+0%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

Durability 100% Increase
Int 4 Increase
HP 850 Increase
Str 4 Increase
MP 850 Increase
Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
Parry rate 5% Increase
Dragon Necklace (+7)

Sort of item: Necklace
Degree: 12 degrees


Phy. absorption 36.4 (+12%)
Mag. absorption 47.1 (+45%)

Required level 113
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 2 Increase
Freezing,FrostbiteHour 3% Reduce
BurnHour 10% Reduce
Astral (5Time/times)
211
187
193
Ophiuchus Dragon Earring (+5)

Sort of item: Earring
Degree: 12 degrees


Phy. absorption 36.8 (+29%)
Mag. absorption 34.8 (+22%)

Required level 115
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

79
187
181
169
Ophiuchus Dragon Ring (+5)

Sort of item: Ring
Degree: 12 degrees


Phy. absorption 34.3 (+32%)
Mag. absorption 34.3 (+32%)

Required level 114
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Int 2 Increase
PoisoningHour 3% Reduce
Str 2 Increase
211
169
181
No item equipped

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

132

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
IIALL_StaRll
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED