ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

RiChoco

CURRENT LEVEL 101
Strength 120
Intellect 420
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 13,678,836
LAST LOGIN 20/10/2018
GUILD NO GUILD.
Job Type Trader
Job Alias MaCoPoLo

OFFLINE

Splinter Blade Shield (+4)

Seal of Star
Sort of item: Shield
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 261 (+0%)
Mag. def. pwr. 418 (+0%)
Durability 93/93 (+0%)
Blocking rate 14 (+0%)
Phy. reinforce 368.0 (+0%)
Mag. reinforce 618.0 (+0%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
Reaper Ghost Sword (+4)

Seal of Star
Sort of item: Sword
Degree: 11 degrees


Phy. atk. pwr. 1657 ~ 1868 (+0%)
Mag. atk. pwr. 2819 ~ 3241 (+0%)
Durability 127/127 (+0%)
Attack rating 120 (+0%)
Critical 4 (+0%)
Phy. reinforce 256.5 % ~ 289.1 % (+0%)
Mag. reinforce 436.5 % ~ 501.8 % (+0%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

204
Drako Underworld Shell

Seal of Star
Sort of item: Protector
Mounting Part: Shoulder
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 183 (+0%)
Mag. def. pwr. 307 (+0%)
Durability 89/89 (+0%)
Parry rate 45 (+0%)
Phy. reinforce 257.0 (+0%)
Mag. reinforce 432.0 (+0%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
Drako Underworld Headgear

Seal of Star
Sort of item: Protector
Mounting Part: Head
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 228 (+0%)
Mag. def. pwr. 384 (+0%)
Durability 89/89 (+0%)
Parry rate 53 (+0%)
Phy. reinforce 319.0 (+0%)
Mag. reinforce 535.0 (+0%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
Drako Underworld Bracer

Seal of Star
Sort of item: Protector
Mounting Part: Hands
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 170 (+0%)
Mag. def. pwr. 285 (+0%)
Durability 89/89 (+0%)
Parry rate 43 (+0%)
Phy. reinforce 239.0 (+0%)
Mag. reinforce 401.0 (+0%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
Drako Underworld Lamellar (+4)

Seal of Star
Sort of item: Protector
Mounting Part: Chest
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 304 (+0%)
Mag. def. pwr. 511 (+0%)
Durability 90/90 (+0%)
Parry rate 65 (+0%)
Phy. reinforce 421.0 (+0%)
Mag. reinforce 707.0 (+0%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
Red Thunder Boots

Sort of item: Ch
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Durability 89/89 (+0%)
Attack rating 0 (+0%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit
Red Thunder Tasset (+5)

Sort of item: Ch
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Durability 89/89 (+0%)
Attack rating 0 (+22%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit
Tiger's Eye Necklace (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 37.5 (+22%)
Mag. absorption 30.7 (+0%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Jewel Earring

Seal of Star
Sort of item: Earring
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 26.5 (+0%)
Mag. absorption 26.5 (+0%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
Black Pearl Ring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 8 degrees


Phy. absorption 29.4 (+64%)
Mag. absorption 19.0 (+6%)

Required level 64
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Jewel Ring

Seal of Star
Sort of item: Ring
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 24.1 (+0%)
Mag. absorption 24.1 (+0%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

154

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
IIALL_StaRll
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED