ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

Rhena

CURRENT LEVEL 100
Strength 119
Intellect 416
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 1,036,185
LAST LOGIN 03/08/2018
GUILD NO GUILD.
Job Type Thief
Job Alias SSSz

OFFLINE

No item equipped
0

Sort of item: Light staff
Degree: 1 degrees


Phy. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Mag. atk. pwr. 53 ~ 64 (+0%)
Durability 41/41 (+0%)
Attack rating 33 (+0%)
Critical 2 (+0%)
Phy. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)
Mag. reinforce 79.1 % ~ 96.7 % (+0%)

Required level 1
European
Max. no. of magic options: 9 Unit
Gale Alette (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Shoulder
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 136 (+12%)
Mag. def. pwr. 243 (+25%)
Durability 71/80 (+9%)
Parry rate 39 (+22%)
Phy. reinforce 213.9 (+12%)
Mag. reinforce 414.1 (+29%)

Required level 77
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Gale Morion (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Head
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 186 (+19%)
Mag. def. pwr. 258 (+3%)
Durability 71/89 (+19%)
Parry rate 47 (+6%)
Phy. reinforce 242.0 (+0%)
Mag. reinforce 418.2 (+3%)

Required level 79
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Gale Glove (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Hands
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 127 (+16%)
Mag. def. pwr. 191 (+9%)
Durability 76/94 (+29%)
Parry rate 37 (+38%)
Phy. reinforce 201.8 (+16%)
Mag. reinforce 478.9 (+64%)

Required level 76
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Gale Breast Mail (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Chest
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 228 (+6%)
Mag. def. pwr. 375 (+9%)
Durability 75/99 (+32%)
Parry rate 60 (+6%)
Phy. reinforce 364.0 (+12%)
Mag. reinforce 808.1 (+48%)

Required level 81
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Gale Boots (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Foot
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 166 (+16%)
Mag. def. pwr. 249 (+9%)
Durability 93/128 (+74%)
Parry rate 44 (+12%)
Phy. reinforce 243.1 (+9%)
Mag. reinforce 590.9 (+58%)

Required level 78
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Gale Breast Tasset (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Legs
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 176 (+3%)
Mag. def. pwr. 273 (+0%)
Durability 70/79 (+6%)
Parry rate 50 (+35%)
Phy. reinforce 276.7 (+6%)
Mag. reinforce 490.6 (+12%)

Required level 80
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Sapphire Necklace (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 35.2 (+29%)
Mag. absorption 38.5 (+41%)

Required level 80
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Sapphire Earring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 32.4 (+41%)
Mag. absorption 35.4 (+54%)

Required level 78
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Sapphire Ring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 22.6 (+9%)
Mag. absorption 25.9 (+25%)

Required level 76
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Sapphire Ring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 34.6 (+67%)
Mag. absorption 26.7 (+29%)

Required level 76
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Maintenance

จำนวนผู้เล่น

2

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 22.00น. - 24.00น.
ไม่มีผู้ครอง
Alpha
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัส และ วันอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED