ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

Rhena

CURRENT LEVEL 107
Strength 129
Intellect 438
Stat points 3
next lvl 0.00%
Gold 108,207,688
LAST LOGIN 29/12/2018
GUILD Neolutione
Job Type Thief
Job Alias Wars_No4

OFFLINE

Demonic Skin (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Shield
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 184 (+9%)
Mag. def. pwr. 278 (+3%)
Durability 77/79 (+3%)
Blocking rate 20 (+25%)
Phy. reinforce 292.1 (+9%)
Mag. reinforce 428.0 (+0%)

Required level 76
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
0

Sort of item: Light staff
Degree: 5 degrees


Phy. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Mag. atk. pwr. 348 ~ 426 (+0%)
Durability 53/53 (+0%)
Attack rating 89 (+0%)
Critical 2 (+0%)
Phy. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)
Mag. reinforce 146.1 % ~ 178.6 % (+0%)

Required level 32
European
Max. no. of magic options: 9 Unit
Valor Alette (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Shoulder
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 222 (+25%)
Mag. def. pwr. 347 (+22%)
Durability 57/98 (+25%)
Parry rate 45 (+25%)
Phy. reinforce 358.2 (+45%)
Mag. reinforce 416.0 (+0%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Valor Morion (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Head
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 293 (+32%)
Mag. def. pwr. 501 (+41%)
Durability 73/91 (+16%)
Parry rate 52 (+41%)
Phy. reinforce 403.9 (+32%)
Mag. reinforce 597.4 (+16%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Valor Glove (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Hands
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 185 (+12%)
Mag. def. pwr. 441 (+67%)
Durability 50/81 (+3%)
Parry rate 42 (+6%)
Phy. reinforce 273.7 (+19%)
Mag. reinforce 447.8 (+16%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Valor Composite Mail (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Chest
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 533 (+80%)
Mag. def. pwr. 473 (+0%)
Durability 58/82 (+3%)
Parry rate 65 (+9%)
Phy. reinforce 505.0 (+25%)
Mag. reinforce 787.6 (+16%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Valor Boots (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Foot
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 282 (+35%)
Mag. def. pwr. 388 (+16%)
Durability 49/79 (+0%)
Parry rate 50 (+6%)
Phy. reinforce 305.3 (+6%)
Mag. reinforce 484.0 (+0%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Valor Composite Tasset (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Legs
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 404 (+67%)
Mag. def. pwr. 546 (+41%)
Durability 61/89 (+12%)
Parry rate 55 (+19%)
Phy. reinforce 360.8 (+9%)
Mag. reinforce 606.0 (+9%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Amber Necklace (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 30.7 (+0%)
Mag. absorption 30.7 (+0%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Amber Earring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 32.9 (+25%)
Mag. absorption 26.3 (+0%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Amber Ring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 39.2 (+64%)
Mag. absorption 32.3 (+35%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Amber Ring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 24.6 (+3%)
Mag. absorption 23.9 (+0%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

145

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
Wars
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED