ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

RedSeed

CURRENT LEVEL 110
Strength 456
Intellect 129
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 0
LAST LOGIN 10/02/2019
GUILD NO GUILD.
Job Type Trader
Job Alias Seed

OFFLINE

No item equipped
Horyeokbongin Polearm

Sort of item: Glaive
Degree: 11 degrees


Phy. atk. pwr. 2003 ~ 2448 (+25%)
Mag. atk. pwr. 2777 ~ 3305 (+16%)
Durability 96/125 (+38%)
Attack rating 124 (+6%)
Critical 4 (+100%)
Phy. reinforce 259.8 % ~ 317.5 % (+0%)
Mag. reinforce 512.2 % ~ 609.7 % (+32%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
Red Lightening Shoulder (+4)

Sort of item: Ch
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Durability 146/97 (+0%)
Attack rating 0 (+0%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

Durability 60% Increase
Drako Underworld Headgear (+1)

Seal of Star
Sort of item: Protector
Mounting Part: Head
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 228 (+0%)
Mag. def. pwr. 384 (+0%)
Durability 85/89 (+0%)
Parry rate 53 (+0%)
Phy. reinforce 319.0 (+0%)
Mag. reinforce 535.0 (+0%)

Required level 101
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit
Red Lightening Bracer (+4)

Sort of item: Ch
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Durability 245/97 (+0%)
Attack rating 0 (+0%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

Durability 160% Increase
Red Lightening Armor (+3)

Sort of item: Ch
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Durability 250/98 (+0%)
Attack rating 0 (+0%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

Durability 160% Increase
Red Lightening Footgear (+4)

Sort of item: Ch
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Durability 149/98 (+0%)
Attack rating 0 (+0%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

Durability 60% Increase
Red Lightening Hose (+4)

Sort of item: Ch
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Durability 153/98 (+0%)
Attack rating 0 (+0%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

Durability 60% Increase
Paradise Jewel Necklace

Sort of item: Necklace
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 37.0 (+25%)
Mag. absorption 30.5 (+3%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

PoisoningHour 1% Reduce
Jewel Earring

Seal of Star
Sort of item: Earring
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 26.5 (+0%)
Mag. absorption 26.5 (+0%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
Paradise Jewel Ring

Sort of item: Ring
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 31.1 (+35%)
Mag. absorption 31.7 (+38%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

ZombieHour 3% Reduce
BurnHour 1% Reduce
Paradise Jewel Ring

Sort of item: Ring
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 27.4 (+19%)
Mag. absorption 25.8 (+12%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

128

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
IIALL_StaRll
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED