ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

RedLabel

CURRENT LEVEL 116
Strength 135
Intellect 480
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 147,795,113
LAST LOGIN 21/02/2019
GUILD IIALL_StaRll
Job Type Trader
Job Alias ep1

OFFLINE

No item equipped
Ragnious (+9)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Spear
Degree: 11 degrees


Phy. atk. pwr. 3121 ~ 3715 (+61%)
Mag. atk. pwr. 4054 ~ 4955 (+22%)
Durability 160/86 (+0%)
Attack rating 150 (+22%)
Critical 5 (+3%)
Phy. reinforce 353.6 % ~ 420.9 % (+22%)
Mag. reinforce 606.1 % ~ 740.7 % (+22%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

210
198
204
102
78
72
114
90
Overlord Shell (+8)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Protector
Mounting Part: Shoulder
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 183 (+0%)
Mag. def. pwr. 307 (+0%)
Durability 109/89 (+0%)
Parry rate 45 (+0%)
Phy. reinforce 257.0 (+0%)
Mag. reinforce 432.0 (+0%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
204
210
72
78
90
Overlord Headgear (+8)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Protector
Mounting Part: Head
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 228 (+0%)
Mag. def. pwr. 384 (+0%)
Durability 97/89 (+0%)
Parry rate 53 (+0%)
Phy. reinforce 319.0 (+0%)
Mag. reinforce 535.0 (+0%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
204
210
72
78
90
150
162
No item equipped
Overlord Lamellar (+8)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Protector
Mounting Part: Chest
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 304 (+0%)
Mag. def. pwr. 511 (+0%)
Durability 104/90 (+0%)
Parry rate 65 (+0%)
Phy. reinforce 421.0 (+0%)
Mag. reinforce 707.0 (+0%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
204
210
72
78
90
162
Overlord Boots (+8)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Protector
Mounting Part: Foot
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 215 (+0%)
Mag. def. pwr. 361 (+0%)
Durability 117/89 (+0%)
Parry rate 50 (+0%)
Phy. reinforce 300.0 (+0%)
Mag. reinforce 504.0 (+0%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
204
210
72
78
90
Overlord Tasset (+8)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Protector
Mounting Part: Legs
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 249 (+0%)
Mag. def. pwr. 418 (+0%)
Durability 153/90 (+0%)
Parry rate 55 (+0%)
Phy. reinforce 344.0 (+0%)
Mag. reinforce 578.0 (+0%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
204
210
72
90
78
150
162
Tiger's Eye Necklace (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 35.6 (+16%)
Mag. absorption 32.5 (+6%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Lucky (1Time/times)
Tiger's Eye Earring (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 41.6 (+58%)
Mag. absorption 32.9 (+25%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Lucky (1Time/times)
Tiger's Eye Ring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 23.9 (+0%)
Mag. absorption 24.6 (+3%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Tiger's Eye Ring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 26.1 (+9%)
Mag. absorption 26.1 (+9%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

159

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
IIALL_StaRll
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED