ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

RedLabel

CURRENT LEVEL 110
Strength 129
Intellect 456
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 4,019,599,942
LAST LOGIN 10/12/2018
GUILD IIALL_StaRll
Job Type Trader
Job Alias ep1

OFFLINE

No item equipped
Ragnious (+9)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Spear
Degree: 11 degrees


Phy. atk. pwr. 3121 ~ 3715 (+61%)
Mag. atk. pwr. 4054 ~ 4955 (+22%)
Durability 177/86 (+0%)
Attack rating 123 (+0%)
Critical 5 (+3%)
Phy. reinforce 353.6 % ~ 420.9 % (+22%)
Mag. reinforce 606.1 % ~ 740.7 % (+22%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

210
198
204
102
78
72
114
90
Asus Light Shoulder (+8)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Armor
Mounting Part: Shoulder
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 245 (+22%)
Mag. def. pwr. 424 (+61%)
Durability 90/98 (+0%)
Parry rate 45 (+61%)
Phy. reinforce 283.0 (+0%)
Mag. reinforce 371.0 (+0%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
210
204
138
Asus Light Casque (+8)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Armor
Mounting Part: Head
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 307 (+22%)
Mag. def. pwr. 402 (+22%)
Durability 88/98 (+0%)
Parry rate 53 (+22%)
Phy. reinforce 428.2 (+22%)
Mag. reinforce 647.2 (+41%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

210
198
204
138
150
Asus Light Bracer (+8)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Armor
Mounting Part: Hands
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 263 (+41%)
Mag. def. pwr. 298 (+22%)
Durability 91/98 (+0%)
Parry rate 43 (+22%)
Phy. reinforce 320.9 (+22%)
Mag. reinforce 419.7 (+22%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

210
198
204
138
Asus Light Armor (+9)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Armor
Mounting Part: Chest
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 539 (+61%)
Mag. def. pwr. 535 (+22%)
Durability 94/99 (+0%)
Parry rate 65 (+80%)
Phy. reinforce 652.8 (+41%)
Mag. reinforce 739.3 (+22%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

210
204
198
162
150
138
Asus Light Footgear (+8)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Armor
Mounting Part: Foot
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 289 (+22%)
Mag. def. pwr. 310 (+0%)
Durability 89/98 (+0%)
Parry rate 50 (+22%)
Phy. reinforce 330.0 (+0%)
Mag. reinforce 432.0 (+0%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

210
204
198
Asus Light Hose (+5)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Armor
Mounting Part: Legs
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 274 (+0%)
Mag. def. pwr. 437 (+22%)
Durability 90/99 (+0%)
Parry rate 55 (+0%)
Phy. reinforce 379.0 (+0%)
Mag. reinforce 496.0 (+0%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

204
198
150
Tiger's Eye Necklace (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 35.6 (+16%)
Mag. absorption 32.5 (+6%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Lucky (1Time/times)
Tiger's Eye Earring (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 41.6 (+58%)
Mag. absorption 32.9 (+25%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Lucky (1Time/times)
Tiger's Eye Ring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 23.9 (+0%)
Mag. absorption 24.6 (+3%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Tiger's Eye Ring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 26.1 (+9%)
Mag. absorption 26.1 (+9%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

170

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
SUICIDESQUAD
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED