ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

Recza

CURRENT LEVEL 100
Strength 416
Intellect 119
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 158,930,856
LAST LOGIN 18/01/2019
GUILD NO GUILD.
Job Type Hunter
Job Alias BARAKI

OFFLINE

Arrow(7043)
High Clouds Sinnok Bow (+1)

Sort of item: Bow
Degree: 9 degrees


Phy. atk. pwr. 677 ~ 830 (+0%)
Mag. atk. pwr. 1084 ~ 1328 (+0%)
Durability 82/82 (+0%)
Attack rating 130 (+0%)
Critical 2 (+0%)
Phy. reinforce 143.3 % ~ 175.6 % (+0%)
Mag. reinforce 229.2 % ~ 280.9 % (+0%)

Required level 76
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
Mad Sky Storm Talisman

Sort of item:
Mounting Part: Shoulder
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 69 (+0%)
Mag. def. pwr. 147 (+0%)
Durability 64/69 (+0%)
Parry rate 31 (+0%)
Phy. reinforce 130.0 (+0%)
Mag. reinforce 278.0 (+0%)

Required level 77
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
Mad Sky Storm Hood

Sort of item:
Mounting Part: Head
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 89 (+0%)
Mag. def. pwr. 190 (+0%)
Durability 62/70 (+0%)
Parry rate 37 (+0%)
Phy. reinforce 165.0 (+0%)
Mag. reinforce 352.0 (+0%)

Required level 79
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
Mad Sky Storm Wristlet

Sort of item:
Mounting Part: Hands
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 62 (+0%)
Mag. def. pwr. 132 (+0%)
Durability 60/68 (+0%)
Parry rate 29 (+0%)
Phy. reinforce 119.0 (+0%)
Mag. reinforce 253.0 (+0%)

Required level 76
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
Mad Sky Storm Suit

Sort of item:
Mounting Part: Chest
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 123 (+0%)
Mag. def. pwr. 262 (+0%)
Durability 57/70 (+0%)
Parry rate 48 (+0%)
Phy. reinforce 222.0 (+0%)
Mag. reinforce 473.0 (+0%)

Required level 81
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
Mad Sky Storm Shoes

Sort of item:
Mounting Part: Foot
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 81 (+0%)
Mag. def. pwr. 174 (+0%)
Durability 60/69 (+0%)
Parry rate 35 (+0%)
Phy. reinforce 152.0 (+0%)
Mag. reinforce 324.0 (+0%)

Required level 78
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
Mad Sky Storm Trousers

Sort of item:
Mounting Part: Legs
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 97 (+0%)
Mag. def. pwr. 208 (+0%)
Durability 54/70 (+0%)
Parry rate 40 (+0%)
Phy. reinforce 178.0 (+0%)
Mag. reinforce 380.0 (+0%)

Required level 80
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
Hundred Nights Gem Necklace

Sort of item: Necklace
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 22.9 (+0%)
Mag. absorption 22.9 (+0%)

Required level 80
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
Hundred Nights Gem Earring

Sort of item: Earring
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 19.3 (+0%)
Mag. absorption 19.3 (+0%)

Required level 78
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
Hundred Nights Gem Ring

Sort of item: Ring
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 17.3 (+0%)
Mag. absorption 17.3 (+0%)

Required level 76
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
Hundred Nights Gem Ring

Sort of item: Ring
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 17.3 (+0%)
Mag. absorption 17.3 (+0%)

Required level 76
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

129

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
IIALL_StaRll
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED