ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

Rangers

CURRENT LEVEL 100
Strength 119
Intellect 416
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 15,240,737
LAST LOGIN 16/07/2018
GUILD AVENGERS
Job Type Hunter
Job Alias B_1

OFFLINE

Guardian Aegis (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Shield
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 284 (+12%)
Mag. def. pwr. 471 (+16%)
Durability 98/114 (+38%)
Blocking rate 19 (+19%)
Phy. reinforce 430.7 (+22%)
Mag. reinforce 836.2 (+48%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Ethereal Cane (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Light staff
Degree: 10 degrees


Phy. atk. pwr. 0 ~ 0 (+25%)
Mag. atk. pwr. 3767 ~ 4604 (+9%)
Durability 82/86 (+9%)
Attack rating 167 (+41%)
Critical 2 (+0%)
Phy. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+32%)
Mag. reinforce 612.3 % ~ 748.4 % (+9%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Gale Alette (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Shoulder
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 171 (+41%)
Mag. def. pwr. 200 (+3%)
Durability 65/90 (+22%)
Parry rate 39 (+12%)
Phy. reinforce 252.1 (+32%)
Mag. reinforce 359.5 (+12%)

Required level 77
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Gale Morion (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Head
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 277 (+77%)
Mag. def. pwr. 379 (+51%)
Durability 60/75 (+0%)
Parry rate 47 (+25%)
Phy. reinforce 389.6 (+61%)
Mag. reinforce 523.7 (+29%)

Required level 79
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Gale Glove (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Hands
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 119 (+9%)
Mag. def. pwr. 231 (+32%)
Durability 58/81 (+12%)
Parry rate 37 (+19%)
Phy. reinforce 201.8 (+16%)
Mag. reinforce 423.4 (+45%)

Required level 76
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Gale Breast Mail (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Chest
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 215 (+0%)
Mag. def. pwr. 375 (+9%)
Durability 75/103 (+38%)
Parry rate 60 (+6%)
Phy. reinforce 471.3 (+45%)
Mag. reinforce 720.7 (+32%)

Required level 81
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Gale Boots (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Foot
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 151 (+6%)
Mag. def. pwr. 243 (+6%)
Durability 69/90 (+22%)
Parry rate 44 (+41%)
Phy. reinforce 278.8 (+25%)
Mag. reinforce 482.5 (+29%)

Required level 78
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Gale Breast Tasset (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Legs
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 181 (+6%)
Mag. def. pwr. 385 (+41%)
Durability 59/79 (+6%)
Parry rate 50 (+45%)
Phy. reinforce 292.3 (+12%)
Mag. reinforce 744.6 (+70%)

Required level 80
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Sapphire Necklace (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 35.2 (+29%)
Mag. absorption 36.9 (+35%)

Required level 80
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Sapphire Earring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 37.0 (+61%)
Mag. absorption 27.4 (+19%)

Required level 78
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
184
166
178
190
Sapphire Ring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 21.9 (+6%)
Mag. absorption 20.7 (+0%)

Required level 76
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Sapphire Ring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 20.7 (+0%)
Mag. absorption 35.2 (+70%)

Required level 76
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

164

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 22.00น. - 24.00น.
ไม่มีผู้ครอง
Alpha
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัส และ วันอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED