ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

RangerCodeVI

CURRENT LEVEL 100
Strength 416
Intellect 119
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 279,923,851
LAST LOGIN 14/08/2018
GUILD Alpha
Job Type Thief
Job Alias IIIIIIII

OFFLINE

Arrow(603)
Ye's Divine Bow (+7)

Seal of Sun
Sort of item: Bow
Degree: 10 degrees


Phy. atk. pwr. 1889 ~ 2315 (+16%)
Mag. atk. pwr. 2762 ~ 3384 (+6%)
Durability 194/104 (+9%)
Attack rating 129 (+9%)
Critical 6 (+3%)
Phy. reinforce 475.7 % ~ 583.1 % (+87%)
Mag. reinforce 537.2 % ~ 658.4 % (+32%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Immortal (1Time/times)
Lucky (1Time/times)
Steady (2Time/times)
221
Durability 160% Increase
Witacheon Shell (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Shoulder
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 240 (+35%)
Mag. def. pwr. 460 (+54%)
Durability 129/122 (+38%)
Parry rate 45 (+9%)
Phy. reinforce 252.0 (+0%)
Mag. reinforce 474.9 (+12%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Immortal (1Time/times)
221
Steady (1Time/times)
Durability 60% Increase
Witacheon Headgear (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Head
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 249 (+12%)
Mag. def. pwr. 418 (+12%)
Durability 122/94 (+6%)
Parry rate 52 (+12%)
Phy. reinforce 371.3 (+19%)
Mag. reinforce 624.8 (+19%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
221
Durability 60% Increase
Witacheon Glove (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Hands
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 213 (+29%)
Mag. def. pwr. 358 (+29%)
Durability 130/97 (+9%)
Parry rate 42 (+16%)
Phy. reinforce 241.0 (+3%)
Mag. reinforce 571.3 (+45%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Lucky (1Time/times)
Immortal (1Time/times)
221
Steady (1Time/times)
Durability 60% Increase
Witacheon Lamellar (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Chest
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 352 (+19%)
Mag. def. pwr. 721 (+45%)
Durability 206/91 (+3%)
Parry rate 65 (+54%)
Phy. reinforce 556.2 (+35%)
Mag. reinforce 713.8 (+3%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Immortal (1Time/times)
221
Steady (1Time/times)
Durability 160% Increase
Witacheon Boots (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Foot
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 221 (+6%)
Mag. def. pwr. 520 (+48%)
Durability 212/94 (+6%)
Parry rate 50 (+51%)
Phy. reinforce 294.0 (+0%)
Mag. reinforce 508.8 (+3%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Steady (1Time/times)
Immortal (1Time/times)
221
Durability 160% Increase
Witacheon Tasset (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Legs
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 382 (+58%)
Mag. def. pwr. 472 (+16%)
Durability 158/89 (+0%)
Parry rate 55 (+19%)
Phy. reinforce 337.0 (+0%)
Mag. reinforce 657.7 (+16%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Immortal (1Time/times)
221
Steady (1Time/times)
Durability 100% Increase
Tiger's Eye Necklace (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 43.3 (+41%)
Mag. absorption 41.4 (+35%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Immortal (1Time/times)
221
ZombieHour 20% Reduce
Tiger's Eye Earring (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 29.5 (+12%)
Mag. absorption 32.1 (+22%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Immortal (1Time/times)
221
ZombieHour 20% Reduce
Tiger's Eye Ring (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 26.1 (+9%)
Mag. absorption 31.5 (+32%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Immortal (1Time/times)
221
ZombieHour 20% Reduce
Tiger's Eye Ring (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 29.2 (+22%)
Mag. absorption 35.4 (+48%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Immortal (1Time/times)
221
ZombieHour 20% Reduce

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Maintenance

จำนวนผู้เล่น

2

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 22.00น. - 24.00น.
ไม่มีผู้ครอง
Alpha
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัส และ วันอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED