ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

RUSSIAN

CURRENT LEVEL 111
Strength 130
Intellect 460
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 199,191,528
LAST LOGIN 19/02/2019
GUILD NO GUILD.
Job Type Trader
Job Alias SOLO

OFFLINE

Scorpio Demonic Skin

Sort of item: Shield
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 106 (+0%)
Mag. def. pwr. 170 (+0%)
Durability 70/71 (+0%)
Blocking rate 10 (+0%)
Phy. reinforce 199.0 (+0%)
Mag. reinforce 318.0 (+0%)

Required level 76
European
Max. no. of magic options: 9 Unit
Heaven's Salvation

Sort of item: Light staff
Degree: 12 degrees


Phy. atk. pwr. 0 ~ 0 (+38%)
Mag. atk. pwr. 5415 ~ 6618 (+32%)
Durability 90/104 (+29%)
Attack rating 158 (+29%)
Critical 2 (+3%)
Phy. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+41%)
Mag. reinforce 708.5 % ~ 866.0 % (+12%)

Required level 111
European
Max. no. of magic options: 9 Unit
Divine Himation (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Garment
Mounting Part: Shoulder
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 220 (+38%)
Mag. def. pwr. 432 (+38%)
Durability 75/89 (+35%)
Parry rate 45 (+32%)
Phy. reinforce 408.1 (+83%)
Mag. reinforce 612.8 (+29%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Divine Diadem (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Garment
Mounting Part: Head
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 322 (+61%)
Mag. def. pwr. 516 (+32%)
Durability 65/76 (+16%)
Parry rate 52 (+32%)
Phy. reinforce 400.2 (+45%)
Mag. reinforce 852.6 (+45%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Divine Mitten (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Garment
Mounting Part: Hands
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 185 (+25%)
Mag. def. pwr. 363 (+25%)
Durability 75/87 (+32%)
Parry rate 42 (+3%)
Phy. reinforce 252.5 (+22%)
Mag. reinforce 749.7 (+70%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Divine Robe (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Garment
Mounting Part: Chest
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 429 (+61%)
Mag. def. pwr. 635 (+22%)
Durability 89/118 (+80%)
Parry rate 65 (+22%)
Phy. reinforce 549.6 (+51%)
Mag. reinforce 946.7 (+22%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Divine Weave (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Garment
Mounting Part: Foot
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 314 (+67%)
Mag. def. pwr. 401 (+9%)
Durability 70/78 (+19%)
Parry rate 50 (+25%)
Phy. reinforce 358.8 (+38%)
Mag. reinforce 781.1 (+41%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Divine Under Robe (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Garment
Mounting Part: Legs
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 294 (+35%)
Mag. def. pwr. 507 (+19%)
Durability 65/66 (+0%)
Parry rate 55 (+19%)
Phy. reinforce 354.6 (+19%)
Mag. reinforce 1,003.3 (+58%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Amber Necklace (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 33.5 (+9%)
Mag. absorption 45.4 (+48%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Amber Earring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 29.5 (+12%)
Mag. absorption 38.1 (+45%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Amber Ring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 29.2 (+22%)
Mag. absorption 30.8 (+29%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Amber Ring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 29.9 (+25%)
Mag. absorption 30.8 (+29%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

128

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
IIALL_StaRll
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED