ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

ROBUSTA

CURRENT LEVEL 115
Strength 476
Intellect 134
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 1,406,204,172
LAST LOGIN 20/02/2019
GUILD UNITY
Job Type Thief
Job Alias SEVENUP

OFFLINE

Guardian Aegis (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Shield
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 284 (+12%)
Mag. def. pwr. 431 (+6%)
Durability 78/83 (+0%)
Blocking rate 22 (+41%)
Phy. reinforce 363.6 (+3%)
Mag. reinforce 796.7 (+41%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Durability 30% Increase
Dark Monarch (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Sword
Degree: 10 degrees


Phy. atk. pwr. 2354 ~ 2877 (+9%)
Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+64%)
Durability 98/100 (+6%)
Attack rating 160 (+35%)
Critical 4 (+100%)
Phy. reinforce 393.2 % ~ 480.6 % (+12%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+3%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Wrath Pauldron (+10)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Armor
Mounting Part: Shoulder
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 362 (+80%)
Mag. def. pwr. 474 (+80%)
Durability 251/92 (+0%)
Parry rate 45 (+80%)
Phy. reinforce 500.4 (+80%)
Mag. reinforce 653.4 (+80%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

78
72
90
138
204
198
Wrath Armet (+10)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Armor
Mounting Part: Head
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 453 (+80%)
Mag. def. pwr. 593 (+80%)
Durability 251/93 (+0%)
Parry rate 53 (+80%)
Phy. reinforce 619.2 (+80%)
Mag. reinforce 810.0 (+80%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

78
72
90
138
150
162
198
204
Wrath Gauntlet (+10)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Armor
Mounting Part: Hands
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 336 (+80%)
Mag. def. pwr. 440 (+80%)
Durability 251/92 (+0%)
Parry rate 43 (+80%)
Phy. reinforce 464.4 (+80%)
Mag. reinforce 606.6 (+80%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

78
72
90
138
204
198
Wrath Armor (+10)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Armor
Mounting Part: Chest
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 603 (+80%)
Mag. def. pwr. 789 (+80%)
Durability 254/93 (+0%)
Parry rate 65 (+100%)
Phy. reinforce 817.2 (+80%)
Mag. reinforce 1,069.2 (+80%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

78
72
90
138
150
162
198
204
Wrath Greave (+10)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Armor
Mounting Part: Foot
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 426 (+80%)
Mag. def. pwr. 558 (+80%)
Durability 258/93 (+0%)
Parry rate 50 (+80%)
Phy. reinforce 583.2 (+80%)
Mag. reinforce 763.2 (+80%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

78
72
90
138
204
198
Wrath Poleyn (+10)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Armor
Mounting Part: Legs
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 493 (+80%)
Mag. def. pwr. 646 (+80%)
Durability 260/93 (+0%)
Parry rate 55 (+80%)
Phy. reinforce 667.8 (+80%)
Mag. reinforce 874.8 (+80%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

78
72
90
138
150
162
204
198
Isis Necklace (+10)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Necklace
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 55.8 (+80%)
Mag. absorption 55.8 (+80%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
78
72
168
174
180
186
192
Isis Earring (+10)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Earring
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 47.7 (+80%)
Mag. absorption 47.7 (+80%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
78
72
168
174
180
186
192
Isis Ring (+10)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Ring
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 43.4 (+80%)
Mag. absorption 43.4 (+80%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
78
72
168
174
180
186
192
Isis Ring (+10)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Ring
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 43.4 (+80%)
Mag. absorption 43.4 (+80%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
78
72
168
174
180
186
192

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

132

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
IIALL_StaRll
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED