ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

RIBORO

CURRENT LEVEL 110
Strength 346
Intellect 239
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 168,630,566
LAST LOGIN 15/10/2018
GUILD ALL_StaR
Job Type Thief
Job Alias 1010

OFFLINE

Guardian Aegis (+7)

Seal of Sun
Sort of item: Shield
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 358 (+41%)
Mag. def. pwr. 524 (+29%)
Durability 65/109 (+32%)
Blocking rate 21 (+32%)
Phy. reinforce 420.1 (+19%)
Mag. reinforce 632.8 (+12%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Steady (1Time/times)
Immortal (1Time/times)
Lepus Ethereal Cane

Sort of item: Light staff
Degree: 10 degrees


Phy. atk. pwr. 0 ~ 0 (+12%)
Mag. atk. pwr. 4341 ~ 5306 (+54%)
Durability 96/117 (+54%)
Attack rating 118 (+3%)
Critical 4 (+100%)
Phy. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)
Mag. reinforce 489.0 % ~ 597.7 % (+0%)

Required level 98
European
Max. no. of magic options: 9 Unit
Valor Alette (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Shoulder
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 177 (+0%)
Mag. def. pwr. 310 (+9%)
Durability 72/127 (+61%)
Parry rate 45 (+9%)
Phy. reinforce 254.4 (+3%)
Mag. reinforce 586.6 (+41%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Valor Morion (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Head
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 235 (+6%)
Mag. def. pwr. 398 (+12%)
Durability 53/81 (+3%)
Parry rate 52 (+3%)
Phy. reinforce 394.7 (+29%)
Mag. reinforce 576.8 (+12%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Valor Glove (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Hands
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 223 (+35%)
Mag. def. pwr. 306 (+16%)
Durability 55/86 (+9%)
Parry rate 42 (+3%)
Phy. reinforce 273.7 (+19%)
Mag. reinforce 644.6 (+67%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Valor Composite Mail (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Chest
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 494 (+67%)
Mag. def. pwr. 530 (+12%)
Durability 71/123 (+54%)
Parry rate 65 (+9%)
Phy. reinforce 545.4 (+35%)
Mag. reinforce 1,045.7 (+54%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Valor Boots (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Foot
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 215 (+3%)
Mag. def. pwr. 408 (+22%)
Durability 70/119 (+51%)
Parry rate 50 (+48%)
Phy. reinforce 360.0 (+25%)
Mag. reinforce 498.5 (+3%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Valor Composite Tasset (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Legs
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 404 (+67%)
Mag. def. pwr. 573 (+48%)
Durability 67/126 (+58%)
Parry rate 55 (+64%)
Phy. reinforce 370.7 (+12%)
Mag. reinforce 750.6 (+35%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Amber Necklace (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 31.6 (+3%)
Mag. absorption 46.4 (+51%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
BurnHour 7% Reduce
Amber Earring (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 27.9 (+6%)
Mag. absorption 33.9 (+29%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Steady (47Time/times)
Durability 47% Increase
Amber Ring (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 26.1 (+9%)
Mag. absorption 32.3 (+35%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Str 22 Increase
Attack rate 22% Increase
Amber Ring (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 24.6 (+3%)
Mag. absorption 40.6 (+70%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Str 23 Increase

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

151

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
THAI_DENMARK
ไม่มีผู้ครอง
วันอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED