ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

RIBORO

CURRENT LEVEL 119
Strength 374
Intellect 256
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 772,792,017
LAST LOGIN 21/02/2019
GUILD ALL_StaR
Job Type Thief
Job Alias 1010

ONLINE

Guardian Aegis (+7)

Seal of Sun
Sort of item: Shield
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 358 (+41%)
Mag. def. pwr. 524 (+29%)
Durability 96/109 (+32%)
Blocking rate 21 (+32%)
Phy. reinforce 420.1 (+19%)
Mag. reinforce 632.8 (+12%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Steady (1Time/times)
Immortal (1Time/times)
Lyra Heaven'sSalvation

Sort of item: Light staff
Degree: 12 degrees


Phy. atk. pwr. 0 ~ 0 (+6%)
Mag. atk. pwr. 6243 ~ 7631 (+25%)
Durability 132/121 (+45%)
Attack rating 172 (+35%)
Critical 2 (+0%)
Phy. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+16%)
Mag. reinforce 1,097.3 % ~ 1,341.0 % (+51%)

Required level 118
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Durability 30% Increase
Astral (3Time/times)
Attack rate 5% Increase
Drako War God Alette (+5)

Seal of Star
Sort of item: Protector
Mounting Part: Shoulder
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 183 (+0%)
Mag. def. pwr. 293 (+0%)
Durability 237/79 (+0%)
Parry rate 45 (+0%)
Phy. reinforce 252.0 (+0%)
Mag. reinforce 424.0 (+0%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

78
72
138
90
Kefta Morion (+11)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Protector
Mounting Part: Head
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 368 (+61%)
Mag. def. pwr. 589 (+61%)
Durability 176/80 (+0%)
Parry rate 53 (+61%)
Phy. reinforce 502.3 (+61%)
Mag. reinforce 845.3 (+61%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

72
78
150
138
198
204
162
90
Red Thunder Glove (+8)

Sort of item: Eu
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+61%)
Durability 158/79 (+0%)
Attack rating 0 (+61%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+41%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
221
Lucky (1Time/times)
Int 6 Increase
Str 6 Increase
Parry rate 30% Increase
Durability 100% Increase
Kefta Mail (+11)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Protector
Mounting Part: Chest
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 490 (+61%)
Mag. def. pwr. 784 (+61%)
Durability 240/80 (+0%)
Parry rate 65 (+41%)
Phy. reinforce 741.6 (+80%)
Mag. reinforce 1,115.7 (+61%)

Required level 101
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

204
72
78
150
138
198
162
90
Drako War God Boots (+5)

Seal of Star
Sort of item: Protector
Mounting Part: Foot
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 215 (+0%)
Mag. def. pwr. 344 (+0%)
Durability 240/80 (+0%)
Parry rate 50 (+0%)
Phy. reinforce 294.0 (+0%)
Mag. reinforce 494.0 (+0%)

Required level 101
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

78
72
138
90
Drako War God Tasset (+5)

Seal of Star
Sort of item: Protector
Mounting Part: Legs
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 249 (+0%)
Mag. def. pwr. 398 (+0%)
Durability 176/80 (+0%)
Parry rate 55 (+0%)
Phy. reinforce 337.0 (+0%)
Mag. reinforce 691.7 (+22%)

Required level 101
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

78
72
138
150
162
90
Amber Necklace (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 43.3 (+41%)
Mag. absorption 49.4 (+61%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
ZombieHour 20% Reduce
Freezing,FrostbiteHour 20% Reduce
BurnHour 20% Reduce
Immortal (1Time/times)
PoisoningHour 20% Reduce
BurnHour 10% Reduce
Amber Earring (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 37.1 (+41%)
Mag. absorption 42.3 (+61%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
ZombieHour 20% Reduce
Freezing,FrostbiteHour 20% Reduce
BurnHour 20% Reduce
Immortal (1Time/times)
PoisoningHour 20% Reduce
Durability 35% Increase
Steady (50Time/times)
Amber Ring (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 33.7 (+41%)
Mag. absorption 29.2 (+22%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
ZombieHour 20% Reduce
Freezing,FrostbiteHour 20% Reduce
BurnHour 20% Reduce
Immortal (1Time/times)
PoisoningHour 10% Reduce
Attack rate 25% Increase
Str 25 Increase
Amber Ring (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 38.5 (+61%)
Mag. absorption 33.7 (+41%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
ZombieHour 20% Reduce
Freezing,FrostbiteHour 20% Reduce
BurnHour 20% Reduce
Immortal (1Time/times)
PoisoningHour 20% Reduce
Attack rate 25% Increase
Str 25 Increase

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

154

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
IIALL_StaRll
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED