ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

Queen_Spear

CURRENT LEVEL 95
Strength 114
Intellect 396
Stat points 0
next lvl 78.90%
Gold 504,115,121
LAST LOGIN 21/01/2019
GUILD NO GUILD.
Job Type Trader
Job Alias llnJ_Hee

OFFLINE

No item equipped
Poison Horn Spear

Seal of Sun
Sort of item: Spear
Degree: 10 degrees


Phy. atk. pwr. 2049 ~ 2440 (+22%)
Mag. atk. pwr. 5184 ~ 6336 (+80%)
Durability 88/129 (+54%)
Attack rating 160 (+35%)
Critical 7 (+3%)
Phy. reinforce 404.3 % ~ 481.3 % (+54%)
Mag. reinforce 634.4 % ~ 775.4 % (+41%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Attack rate 60% Increase
Durability 100% Increase
Critical 100
Lucky (2Time/times)
Steady (2Time/times)
White Girin Horn Shell

Sort of item:
Mounting Part: Shoulder
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 76 (+0%)
Mag. def. pwr. 129 (+0%)
Durability 0/77 (+0%)
Parry rate 31 (+0%)
Phy. reinforce 145.0 (+0%)
Mag. reinforce 243.0 (+0%)

Required level 77
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
White Girin Horn Coronet

Sort of item:
Mounting Part: Head
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 99 (+0%)
Mag. def. pwr. 167 (+0%)
Durability 0/77 (+0%)
Parry rate 37 (+0%)
Phy. reinforce 183.0 (+0%)
Mag. reinforce 308.0 (+0%)

Required level 79
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
Moon Deva Glove

Sort of item:
Mounting Part: Hands
Degree: 8 degrees


Phy. def. pwr. 62 (+3%)
Mag. def. pwr. 157 (+54%)
Durability 1/76 (+3%)
Parry rate 27 (+9%)
Phy. reinforce 148.8 (+22%)
Mag. reinforce 297.3 (+45%)

Required level 72
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
White Girin Horn Lamellar

Sort of item:
Mounting Part: Chest
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 136 (+0%)
Mag. def. pwr. 230 (+0%)
Durability 0/78 (+0%)
Parry rate 48 (+0%)
Phy. reinforce 247.0 (+0%)
Mag. reinforce 414.0 (+0%)

Required level 81
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
White Girin Horn Boots

Sort of item:
Mounting Part: Foot
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 90 (+0%)
Mag. def. pwr. 152 (+0%)
Durability 0/77 (+0%)
Parry rate 35 (+0%)
Phy. reinforce 169.0 (+0%)
Mag. reinforce 284.0 (+0%)

Required level 78
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
White Girin Horn Tasset

Sort of item:
Mounting Part: Legs
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 108 (+0%)
Mag. def. pwr. 182 (+0%)
Durability 0/78 (+0%)
Parry rate 40 (+0%)
Phy. reinforce 198.0 (+0%)
Mag. reinforce 332.0 (+0%)

Required level 80
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
Pearl Necklace (+1)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 7 degrees


Phy. absorption 33.9 (+67%)
Mag. absorption 25.4 (+25%)

Required level 56
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Immortal (4Time/times)
Pearl Earring (+1)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 7 degrees


Phy. absorption 24.7 (+45%)
Mag. absorption 23.5 (+38%)

Required level 54
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Freezing,FrostbiteHour 5% Reduce
ZombieHour 5% Reduce
Pearl Ring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 7 degrees


Phy. absorption 17.6 (+16%)
Mag. absorption 18.5 (+22%)

Required level 52
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Lucky (4Time/times)
Electric shockHour 1% Reduce
Pearl Ring (+1)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 7 degrees


Phy. absorption 16.6 (+9%)
Mag. absorption 18.5 (+22%)

Required level 52
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 1 Increase
Int 2 Increase
BurnHour 1% Reduce

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

136

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
Wars
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED