ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

Qc

CURRENT LEVEL 100
Strength 119
Intellect 416
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 45,200,599
LAST LOGIN 20/07/2018
GUILD Alpha
Job Type Thief
Job Alias Cz

ONLINE

Tiger Bone Shield (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Shield
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 254 (+0%)
Mag. def. pwr. 654 (+61%)
Durability 183/113 (+22%)
Blocking rate 16 (+0%)
Phy. reinforce 360.0 (+0%)
Mag. reinforce 605.0 (+0%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Durability 100% Increase
Critical 60
Steady (1Time/times)
Immortal (1Time/times)
Break Heaven Sword (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Sword
Degree: 10 degrees


Phy. atk. pwr. 2270 ~ 2559 (+41%)
Mag. atk. pwr. 3861 ~ 4440 (+41%)
Durability 238/153 (+22%)
Attack rating 179 (+51%)
Critical 6 (+3%)
Phy. reinforce 347.1 % ~ 391.2 % (+38%)
Mag. reinforce 522.0 % ~ 600.1 % (+22%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Durability 100% Increase
Attack rate 60% Increase
Critical 100
Steady (1Time/times)
Immortal (1Time/times)
221
Black Shoulder (+7)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Shoulder
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 283 (+45%)
Mag. def. pwr. 271 (+6%)
Durability 118/112 (+16%)
Parry rate 45 (+35%)
Phy. reinforce 286.3 (+3%)
Mag. reinforce 468.3 (+29%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Steady (1Time/times)
Immortal (1Time/times)
221
Durability 30% Increase
Black Casque (+7)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Head
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 244 (+0%)
Mag. def. pwr. 390 (+22%)
Durability 162/142 (+45%)
Parry rate 52 (+41%)
Phy. reinforce 498.8 (+45%)
Mag. reinforce 738.0 (+64%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 6 Increase
MP 250 Increase
HP 850 Increase
Parry rate 10% Increase
Steady (1Time/times)
Immortal (1Time/times)
221
Durability 60% Increase
Black Bracer (+7)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Hands
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 234 (+29%)
Mag. def. pwr. 306 (+29%)
Durability 93/118 (+22%)
Parry rate 42 (+22%)
Phy. reinforce 381.8 (+48%)
Mag. reinforce 444.8 (+32%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
221
Black Armor (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Chest
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 377 (+16%)
Mag. def. pwr. 533 (+25%)
Durability 119/142 (+45%)
Parry rate 65 (+41%)
Phy. reinforce 553.9 (+22%)
Mag. reinforce 594.0 (+0%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 5 Increase
Int 5 Increase
MP 88 Increase
HP 850 Increase
Parry rate 30% Increase
Steady (1Time/times)
Immortal (1Time/times)
221
Durability 20% Increase
Black Footgear (+7)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Foot
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 230 (+0%)
Mag. def. pwr. 455 (+51%)
Durability 91/98 (+0%)
Parry rate 50 (+19%)
Phy. reinforce 333.7 (+3%)
Mag. reinforce 424.0 (+0%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 4 Increase
Int 2 Increase
Steady (1Time/times)
Immortal (1Time/times)
221
Parry rate 40% Increase
Black Hose (+7)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Legs
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 317 (+19%)
Mag. def. pwr. 390 (+12%)
Durability 153/103 (+6%)
Parry rate 55 (+22%)
Phy. reinforce 371.0 (+0%)
Mag. reinforce 529.7 (+9%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 5 Increase
Int 3 Increase
MP 600 Increase
Parry rate 60% Increase
Steady (1Time/times)
Immortal (1Time/times)
221
HP 150 Increase
Durability 60% Increase
Tiger's Eye Necklace (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 30.7 (+0%)
Mag. absorption 38.4 (+25%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
BurnHour 5% Reduce
Freezing,FrostbiteHour 5% Reduce
Immortal (1Time/times)
221
Tiger's Eye Earring (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 32.1 (+22%)
Mag. absorption 32.1 (+22%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
ZombieHour 3% Reduce
PoisoningHour 1% Reduce
Immortal (1Time/times)
221
Tiger's Eye Ring (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 25.3 (+6%)
Mag. absorption 36.8 (+54%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Immortal (1Time/times)
221
PoisoningHour 5% Reduce
Tiger's Eye Ring (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 33.0 (+38%)
Mag. absorption 23.9 (+0%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Immortal (1Time/times)
221
BurnHour 1% Reduce
ZombieHour 20% Reduce

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

211

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 22.00น. - 24.00น.
ไม่มีผู้ครอง
Alpha
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัส และ วันอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED