ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

Pupen

CURRENT LEVEL 116
Strength 244
Intellect 371
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 156,413
LAST LOGIN 19/02/2019
GUILD Wars
Job Type Thief
Job Alias PP

OFFLINE

Guardian Aegis (+4)

Seal of Star
Mystic
Sort of item: Shield
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 237 (+25%)
Mag. def. pwr. 401 (+32%)
Durability 61/79 (+0%)
Blocking rate 17 (+25%)
Phy. reinforce 290.0 (+0%)
Mag. reinforce 672.8 (+45%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Ethereal Cane (+4)

Seal of Sun
Sort of item: Light staff
Degree: 10 degrees


Phy. atk. pwr. 0 ~ 0 (+64%)
Mag. atk. pwr. 3663 ~ 4477 (+6%)
Durability 86/94 (+19%)
Attack rating 119 (+0%)
Critical 3 (+96%)
Phy. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+12%)
Mag. reinforce 702.1 % ~ 858.3 % (+25%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Red Thunder Alette

Sort of item: Eu
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Durability 53/79 (+0%)
Attack rating 0 (+0%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit
Red Thunder Morion

Sort of item: Eu
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Durability 50/79 (+0%)
Attack rating 0 (+0%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit
Red Thunder Glove

Sort of item: Eu
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Durability 57/79 (+0%)
Attack rating 0 (+0%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit
Red Thunder Mail

Sort of item: Eu
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Durability 58/80 (+0%)
Attack rating 0 (+0%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit
Red Thunder Boots

Sort of item: Eu
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Durability 56/79 (+0%)
Attack rating 0 (+0%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit
Red Thunder Tasset

Sort of item: Eu
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Durability 57/80 (+0%)
Attack rating 0 (+0%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit
Dragon Necklace

Sort of item: Necklace
Degree: 12 degrees


Phy. absorption 34.5 (+6%)
Mag. absorption 35.4 (+9%)

Required level 113
European
Max. no. of magic options: 9 Unit
Ophiuchus Dragon Earring (+5)

Sort of item: Earring
Degree: 12 degrees


Phy. absorption 33.1 (+16%)
Mag. absorption 38.5 (+35%)

Required level 115
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

73
79
Ophiuchus Dragon Ring (+5)

Sort of item: Ring
Degree: 12 degrees


Phy. absorption 31.7 (+22%)
Mag. absorption 28.3 (+9%)

Required level 114
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

73
Ophiuchus Dragon Ring (+5)

Sort of item: Ring
Degree: 12 degrees


Phy. absorption 35.9 (+38%)
Mag. absorption 27.6 (+6%)

Required level 114
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

73

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

132

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
IIALL_StaRll
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED