ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

PrincOfhaveN

CURRENT LEVEL 90
Strength 376
Intellect 109
Stat points 0
next lvl 59.95%
Gold 0
LAST LOGIN 23/01/2019
GUILD ll_SpiRiT_ll
Job Type Trader
Job Alias SkyIine

OFFLINE

No item equipped
No item equipped
Virgo Winter Polldron

Sort of item:
Mounting Part: Shoulder
Degree: 8 degrees


Phy. def. pwr. 57 (+0%)
Mag. def. pwr. 75 (+0%)
Durability 74/74 (+0%)
Parry rate 20 (+0%)
Phy. reinforce 123.0 (+0%)
Mag. reinforce 161.0 (+0%)

Required level 65

Max. no. of magic options: 9 Unit
Virgo Winter Crown

Sort of item:
Mounting Part: Head
Degree: 8 degrees


Phy. def. pwr. 74 (+0%)
Mag. def. pwr. 97 (+0%)
Durability 75/75 (+0%)
Parry rate 30 (+0%)
Phy. reinforce 156.0 (+0%)
Mag. reinforce 204.0 (+0%)

Required level 67

Max. no. of magic options: 9 Unit
Virgo Winter Gauntlet

Sort of item:
Mounting Part: Hands
Degree: 8 degrees


Phy. def. pwr. 51 (+0%)
Mag. def. pwr. 67 (+0%)
Durability 74/74 (+0%)
Parry rate 19 (+0%)
Phy. reinforce 112.0 (+0%)
Mag. reinforce 147.0 (+0%)

Required level 64

Max. no. of magic options: 9 Unit
Virgo Winter Cuirass Armor

Sort of item:
Mounting Part: Chest
Degree: 8 degrees


Phy. def. pwr. 102 (+0%)
Mag. def. pwr. 134 (+0%)
Durability 76/76 (+0%)
Parry rate 39 (+0%)
Phy. reinforce 210.0 (+0%)
Mag. reinforce 274.0 (+0%)

Required level 69

Max. no. of magic options: 9 Unit
Virgo Winter Greave

Sort of item:
Mounting Part: Foot
Degree: 8 degrees


Phy. def. pwr. 67 (+0%)
Mag. def. pwr. 88 (+0%)
Durability 74/74 (+0%)
Parry rate 28 (+0%)
Phy. reinforce 144.0 (+0%)
Mag. reinforce 188.0 (+0%)

Required level 66

Max. no. of magic options: 9 Unit
Virgo Winter Cuirass Poleyn

Sort of item:
Mounting Part: Legs
Degree: 8 degrees


Phy. def. pwr. 81 (+0%)
Mag. def. pwr. 106 (+0%)
Durability 75/75 (+0%)
Parry rate 32 (+0%)
Phy. reinforce 168.0 (+0%)
Mag. reinforce 220.0 (+0%)

Required level 68

Max. no. of magic options: 9 Unit
No item equipped
No item equipped
No item equipped
No item equipped

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

154

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
IIALL_StaRll
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED