ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

PrincOfhaveN

CURRENT LEVEL 90
Strength 376
Intellect 109
Stat points 0
next lvl 59.95%
Gold 1,574,990,161
LAST LOGIN 12/12/2018
GUILD ll_SpiRiT_ll
Job Type Trader
Job Alias SkyIine

ONLINE

No item equipped
Dark Phantom (+1)

Seal of Sun
Sort of item: Two handed sword
Degree: 9 degrees


Phy. atk. pwr. 1788 ~ 2186 (+25%)
Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+29%)
Durability 82/91 (+25%)
Attack rating 143 (+22%)
Critical 2 (+0%)
Phy. reinforce 316.7 % ~ 387.0 % (+19%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+12%)

Required level 76
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Scorpio Thunder Polldron

Sort of item:
Mounting Part: Shoulder
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 84 (+0%)
Mag. def. pwr. 110 (+0%)
Durability 79/79 (+0%)
Parry rate 31 (+0%)
Phy. reinforce 156.0 (+0%)
Mag. reinforce 205.0 (+0%)

Required level 77
European
Max. no. of magic options: 9 Unit
Scorpio Thunder Crown

Sort of item:
Mounting Part: Head
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 109 (+0%)
Mag. def. pwr. 143 (+0%)
Durability 80/80 (+0%)
Parry rate 37 (+0%)
Phy. reinforce 197.0 (+0%)
Mag. reinforce 258.0 (+0%)

Required level 79
European
Max. no. of magic options: 9 Unit
Scorpio Thunder Gauntlet

Sort of item:
Mounting Part: Hands
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 76 (+0%)
Mag. def. pwr. 99 (+0%)
Durability 79/79 (+0%)
Parry rate 29 (+0%)
Phy. reinforce 142.0 (+0%)
Mag. reinforce 186.0 (+0%)

Required level 76
European
Max. no. of magic options: 9 Unit
Scorpio Thunder Breast Armor

Sort of item:
Mounting Part: Chest
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 150 (+0%)
Mag. def. pwr. 197 (+0%)
Durability 81/81 (+0%)
Parry rate 48 (+0%)
Phy. reinforce 266.0 (+0%)
Mag. reinforce 348.0 (+0%)

Required level 81
European
Max. no. of magic options: 9 Unit
Scorpio Thunder Greave

Sort of item:
Mounting Part: Foot
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 99 (+0%)
Mag. def. pwr. 130 (+0%)
Durability 80/80 (+0%)
Parry rate 35 (+0%)
Phy. reinforce 182.0 (+0%)
Mag. reinforce 239.0 (+0%)

Required level 78
European
Max. no. of magic options: 9 Unit
Scorpio Thunder Breast Poleyn

Sort of item:
Mounting Part: Legs
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 119 (+0%)
Mag. def. pwr. 156 (+0%)
Durability 81/81 (+0%)
Parry rate 40 (+0%)
Phy. reinforce 213.0 (+0%)
Mag. reinforce 279.0 (+0%)

Required level 80
European
Max. no. of magic options: 9 Unit
No item equipped
No item equipped
No item equipped
No item equipped

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

215

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
SUICIDESQUAD
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED