ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

PrincOfhaveN

CURRENT LEVEL 90
Strength 376
Intellect 109
Stat points 0
next lvl 59.95%
Gold 137,936,420
LAST LOGIN 17/10/2018
GUILD Wars
Job Type Trader
Job Alias SkyIine

OFFLINE

Guardian Aegis (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Shield
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 350 (+38%)
Mag. def. pwr. 561 (+38%)
Durability 97/112 (+35%)
Blocking rate 19 (+22%)
Phy. reinforce 363.6 (+3%)
Mag. reinforce 582.0 (+3%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Ethereal Cane (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Light staff
Degree: 10 degrees


Phy. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Mag. atk. pwr. 4458 ~ 5448 (+29%)
Durability 84/88 (+12%)
Attack rating 210 (+77%)
Critical 2 (+0%)
Phy. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+22%)
Mag. reinforce 561.7 % ~ 686.6 % (+0%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Valor Alette (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Shoulder
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 177 (+0%)
Mag. def. pwr. 466 (+64%)
Durability 105/131 (+67%)
Parry rate 45 (+3%)
Phy. reinforce 358.2 (+45%)
Mag. reinforce 507.5 (+22%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Valor Morion (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Head
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 222 (+0%)
Mag. def. pwr. 387 (+9%)
Durability 94/109 (+38%)
Parry rate 52 (+12%)
Phy. reinforce 355.0 (+16%)
Mag. reinforce 813.7 (+58%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 4 Increase
Int 3 Increase
Valor Glove (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Hands
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 170 (+3%)
Mag. def. pwr. 264 (+0%)
Durability 90/101 (+29%)
Parry rate 42 (+9%)
Phy. reinforce 236.9 (+3%)
Mag. reinforce 571.3 (+48%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Valor Composite Mail (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Chest
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 382 (+29%)
Mag. def. pwr. 776 (+64%)
Durability 86/92 (+16%)
Parry rate 65 (+45%)
Phy. reinforce 452.5 (+12%)
Mag. reinforce 896.3 (+32%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Valor Boots (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Foot
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 288 (+38%)
Mag. def. pwr. 398 (+19%)
Durability 104/129 (+64%)
Parry rate 50 (+45%)
Phy. reinforce 334.1 (+16%)
Mag. reinforce 624.4 (+29%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Valor Composite Tasset (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Legs
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 249 (+3%)
Mag. def. pwr. 399 (+3%)
Durability 87/95 (+19%)
Parry rate 55 (+6%)
Phy. reinforce 331.0 (+0%)
Mag. reinforce 678.3 (+22%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Pearl Necklace (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 7 degrees


Phy. absorption 26.2 (+29%)
Mag. absorption 24.8 (+22%)

Required level 56
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Int 1 Increase
Pearl Earring (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 7 degrees


Phy. absorption 21.9 (+29%)
Mag. absorption 23.5 (+38%)

Required level 54
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

PoisoningHour 1% Reduce
Pearl Ring (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 7 degrees


Phy. absorption 22.0 (+45%)
Mag. absorption 16.1 (+6%)

Required level 52
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Int 1 Increase
BurnHour 1% Reduce
Pearl Ring (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 7 degrees


Phy. absorption 21.0 (+38%)
Mag. absorption 15.7 (+3%)

Required level 52
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Astral (1Time/times)
Str 2 Increase
Lucky (5Time/times)

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

192

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
THAI_DENMARK
ไม่มีผู้ครอง
วันอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED