ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

ParadiSe

CURRENT LEVEL 110
Strength 456
Intellect 129
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 168,229,167
LAST LOGIN 18/11/2018
GUILD Wars
Job Type Hunter
Job Alias PRD

ONLINE

No item equipped
kaledbowk (+15)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Two handed sword
Degree: 11 degrees


Phy. atk. pwr. 4485 ~ 5482 (+80%)
Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Durability 242/81 (+0%)
Attack rating 198 (+61%)
Critical 2 (+3%)
Phy. reinforce 697.7 % ~ 852.8 % (+80%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

204
198
222
72
78
102
114
90
Kefta Alette (+10)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Protector
Mounting Part: Shoulder
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 223 (+22%)
Mag. def. pwr. 413 (+41%)
Durability 173/79 (+0%)
Parry rate 45 (+22%)
Phy. reinforce 355.3 (+41%)
Mag. reinforce 597.8 (+41%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

204
198
72
138
78
222
90
Kefta Morion (+10)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Protector
Mounting Part: Head
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 411 (+80%)
Mag. def. pwr. 446 (+22%)
Durability 176/80 (+0%)
Parry rate 53 (+41%)
Phy. reinforce 502.3 (+61%)
Mag. reinforce 640.5 (+22%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

72
78
150
162
138
90
204
198
Kefta Glove (+10)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Protector
Mounting Part: Hands
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 239 (+41%)
Mag. def. pwr. 331 (+22%)
Durability 237/79 (+0%)
Parry rate 43 (+22%)
Phy. reinforce 329.9 (+41%)
Mag. reinforce 480.7 (+22%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

78
138
72
204
90
198
222
Kefta Mail (+10)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Protector
Mounting Part: Chest
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 429 (+41%)
Mag. def. pwr. 687 (+41%)
Durability 238/80 (+0%)
Parry rate 65 (+80%)
Phy. reinforce 580.9 (+41%)
Mag. reinforce 977.1 (+41%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

204
138
72
78
162
150
198
222
90
Kefta Boots (+10)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Protector
Mounting Part: Foot
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 262 (+22%)
Mag. def. pwr. 420 (+22%)
Durability 173/80 (+0%)
Parry rate 50 (+22%)
Phy. reinforce 414.5 (+41%)
Mag. reinforce 696.5 (+41%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

72
78
138
90
198
204
222
Kefta Tasset (+10)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Protector
Mounting Part: Legs
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 401 (+61%)
Mag. def. pwr. 486 (+22%)
Durability 239/80 (+0%)
Parry rate 55 (+61%)
Phy. reinforce 475.2 (+41%)
Mag. reinforce 691.7 (+22%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

72
78
162
150
138
90
204
198
222
Amber Necklace (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 49.4 (+61%)
Mag. absorption 49.4 (+61%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 5 Increase
Int 6 Increase
Freezing,FrostbiteHour 5% Reduce
BurnHour 20% Reduce
PoisoningHour 5% Reduce
ZombieHour 5% Reduce
Immortal (1Time/times)
221
Amber Earring (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 39.7 (+51%)
Mag. absorption 37.1 (+41%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 5 Increase
Int 6 Increase
Freezing,FrostbiteHour 10% Reduce
BurnHour 10% Reduce
PoisoningHour 10% Reduce
ZombieHour 3% Reduce
Immortal (1Time/times)
221
Amber Ring (+7)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 33.7 (+41%)
Mag. absorption 35.4 (+48%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 5 Increase
Int 5 Increase
Immortal (1Time/times)
221
Freezing,FrostbiteHour 10% Reduce
BurnHour 10% Reduce
PoisoningHour 10% Reduce
ZombieHour 20% Reduce
Lucky (1Time/times)
Amber Ring (+7)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 33.7 (+41%)
Mag. absorption 33.7 (+41%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Immortal (1Time/times)
221
Freezing,FrostbiteHour 10% Reduce
BurnHour 10% Reduce
PoisoningHour 20% Reduce
ZombieHour 20% Reduce
Lucky (1Time/times)

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

219

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
Wars
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED