ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

Paopao

CURRENT LEVEL 117
Strength 484
Intellect 136
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 509,087,211
LAST LOGIN 20/02/2019
GUILD Wars
Job Type Thief
Job Alias ergereheh

OFFLINE

No item equipped
Saint Splendor (+12)

Seal of Sun
Sort of item: Two handed sword
Degree: 11 degrees


Phy. atk. pwr. 5313 ~ 6494 (+80%)
Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Durability 182/83 (+0%)
Attack rating 226 (+80%)
Critical 2 (+3%)
Phy. reinforce 702.8 % ~ 858.9 % (+61%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

114
102
72
78
90
198
204
Wrath Pauldron (+10)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Armor
Mounting Part: Shoulder
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 324 (+61%)
Mag. def. pwr. 424 (+61%)
Durability 233/92 (+0%)
Parry rate 45 (+80%)
Phy. reinforce 339.2 (+22%)
Mag. reinforce 653.4 (+80%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

72
198
138
90
3
78
Wrath Armet (+10)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Armor
Mounting Part: Head
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 405 (+61%)
Mag. def. pwr. 530 (+61%)
Durability 190/93 (+0%)
Parry rate 53 (+61%)
Phy. reinforce 485.0 (+41%)
Mag. reinforce 724.5 (+61%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

162
138
78
150
72
198
90
Wrath Gauntlet (+10)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Armor
Mounting Part: Hands
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 301 (+61%)
Mag. def. pwr. 440 (+80%)
Durability 100/92 (+0%)
Parry rate 43 (+80%)
Phy. reinforce 363.8 (+41%)
Mag. reinforce 475.2 (+41%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

72
138
3
90
198
78
Wrath Armor (+10)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Armor
Mounting Part: Chest
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 539 (+61%)
Mag. def. pwr. 706 (+61%)
Durability 181/93 (+0%)
Parry rate 65 (+61%)
Phy. reinforce 730.9 (+61%)
Mag. reinforce 1,069.2 (+80%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

3
90
72
150
138
198
78
Wrath Greave (+10)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Armor
Mounting Part: Foot
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 426 (+80%)
Mag. def. pwr. 558 (+80%)
Durability 192/93 (+0%)
Parry rate 50 (+61%)
Phy. reinforce 456.8 (+41%)
Mag. reinforce 682.6 (+61%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

72
198
138
90
78
Wrath Poleyn (+10)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Armor
Mounting Part: Legs
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 441 (+61%)
Mag. def. pwr. 577 (+61%)
Durability 178/93 (+0%)
Parry rate 55 (+61%)
Phy. reinforce 523.1 (+41%)
Mag. reinforce 874.8 (+80%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

72
150
138
3
198
90
78
Heaven Necklace (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 47.8 (+41%)
Mag. absorption 54.6 (+61%)

Required level 103
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
72
78
168
174
180
186
192
Heaven Earring (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 46.7 (+61%)
Mag. absorption 52.2 (+80%)

Required level 102
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
72
78
168
174
180
186
192
Heaven Ring (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 42.7 (+61%)
Mag. absorption 37.4 (+41%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
72
78
168
174
180
186
192
Heaven Ring (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 37.4 (+41%)
Mag. absorption 42.7 (+61%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
72
78
168
174
180
186
192

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

159

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
IIALL_StaRll
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED