ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

PalIadium

CURRENT LEVEL 100
Strength 119
Intellect 416
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 6,201,148
LAST LOGIN 20/07/2018
GUILD DemondEyes
Job Type Trader
Job Alias RTP

ONLINE

No item equipped
Soul Fiend (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Two handed staff
Degree: 10 degrees


Phy. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Mag. atk. pwr. 3456 ~ 4224 (+0%)
Durability 79/96 (+22%)
Attack rating 119 (+0%)
Critical 4 (+100%)
Phy. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+29%)
Mag. reinforce 561.7 % ~ 686.6 % (+0%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Steady (1Time/times)
Immortal (1Time/times)
221
Lucky (1Time/times)
Attack rate 60% Increase
Critical 35
Durability 100% Increase
Valor Alette (+6)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Shoulder
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 245 (+38%)
Mag. def. pwr. 347 (+22%)
Durability 169/79 (+0%)
Parry rate 45 (+0%)
Phy. reinforce 276.6 (+12%)
Mag. reinforce 482.6 (+16%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
221
Parry rate 60% Increase
Durability 160% Increase
Valor Morion (+6)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Head
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 329 (+48%)
Mag. def. pwr. 434 (+22%)
Durability 122/86 (+9%)
Parry rate 52 (+38%)
Phy. reinforce 492.7 (+61%)
Mag. reinforce 515.0 (+0%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 5 Increase
Int 3 Increase
Steady (1Time/times)
Immortal (1Time/times)
221
Parry rate 60% Increase
Durability 100% Increase
HP 850 Increase
MP 850 Increase
Valor Glove (+4)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Hands
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 196 (+19%)
Mag. def. pwr. 349 (+32%)
Durability 173/79 (+0%)
Parry rate 42 (+19%)
Phy. reinforce 230.0 (+0%)
Mag. reinforce 397.6 (+3%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Durability 160% Increase
Parry rate 60% Increase
Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
Valor Composite Mail (+6)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Chest
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 361 (+22%)
Mag. def. pwr. 762 (+61%)
Durability 147/110 (+38%)
Parry rate 65 (+22%)
Phy. reinforce 404.0 (+0%)
Mag. reinforce 957.4 (+41%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 5 Increase
Int 5 Increase
Immortal (1Time/times)
221
Steady (1Time/times)
MP 850 Increase
Parry rate 60% Increase
HP 850 Increase
Durability 100% Increase
Valor Boots (+6)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Foot
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 255 (+22%)
Mag. def. pwr. 334 (+0%)
Durability 175/81 (+3%)
Parry rate 50 (+19%)
Phy. reinforce 406.1 (+41%)
Mag. reinforce 542.1 (+12%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Immortal (1Time/times)
221
Steady (1Time/times)
Parry rate 60% Increase
Durability 160% Increase
Valor Composite Tasset (+6)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Legs
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 242 (+0%)
Mag. def. pwr. 472 (+22%)
Durability 179/80 (+0%)
Parry rate 55 (+58%)
Phy. reinforce 331.0 (+0%)
Mag. reinforce 556.0 (+0%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 6 Increase
Immortal (1Time/times)
221
Steady (1Time/times)
MP 850 Increase
Parry rate 60% Increase
Durability 160% Increase
HP 850 Increase
Amber Necklace (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 41.4 (+35%)
Mag. absorption 37.5 (+22%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Immortal (1Time/times)
221
PoisoningHour 20% Reduce
Freezing,FrostbiteHour 20% Reduce
Electric shockHour 20% Reduce
BurnHour 5% Reduce
Lucky (1Time/times)
Amber Earring (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 37.1 (+41%)
Mag. absorption 33.9 (+29%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 2 Increase
Int 3 Increase
Immortal (1Time/times)
221
Freezing,FrostbiteHour 10% Reduce
PoisoningHour 3% Reduce
Electric shockHour 5% Reduce
Amber Ring (+7)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 33.7 (+41%)
Mag. absorption 29.2 (+22%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
BurnHour 20% Reduce
Freezing,FrostbiteHour 20% Reduce
PoisoningHour 3% Reduce
Electric shockHour 10% Reduce
Immortal (1Time/times)
221
Lucky (2Time/times)
Amber Ring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 33.7 (+41%)
Mag. absorption 33.7 (+41%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 2 Increase
Int 3 Increase

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

210

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 22.00น. - 24.00น.
ไม่มีผู้ครอง
Alpha
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัส และ วันอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED