ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

PINK

CURRENT LEVEL 100
Strength 119
Intellect 416
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 53,828,052
LAST LOGIN 20/07/2018
GUILD DemondEyes
Job Type Trader
Job Alias DE_P

OFFLINE

Tiger Bone Shield (+9)

Seal of Sun
Sort of item: Shield
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 409 (+61%)
Mag. def. pwr. 573 (+41%)
Durability 38/116 (+25%)
Blocking rate 26 (+64%)
Phy. reinforce 370.8 (+3%)
Mag. reinforce 738.1 (+22%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 2 Increase
Int 6 Increase
Immortal (1Time/times)
Steady (2Time/times)
221
Critical 35
Break Heaven Sword (+9)

Seal of Sun
Sort of item: Sword
Degree: 10 degrees


Phy. atk. pwr. 2270 ~ 2559 (+41%)
Mag. atk. pwr. 4656 ~ 5353 (+70%)
Durability 64/133 (+6%)
Attack rating 126 (+6%)
Critical 6 (+0%)
Phy. reinforce 372.2 % ~ 419.6 % (+48%)
Mag. reinforce 646.1 % ~ 742.8 % (+51%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 4 Increase
Steady (1Time/times)
Immortal (1Time/times)
221
Attack rate 60% Increase
Black Shoulder (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Shoulder
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 258 (+32%)
Mag. def. pwr. 304 (+19%)
Durability 70/133 (+38%)
Parry rate 45 (+9%)
Phy. reinforce 322.5 (+16%)
Mag. reinforce 373.9 (+3%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Steady (1Time/times)
Immortal (1Time/times)
221
Black Crown (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Head
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 362 (+48%)
Mag. def. pwr. 358 (+12%)
Durability 45/100 (+3%)
Parry rate 52 (+0%)
Phy. reinforce 344.0 (+0%)
Mag. reinforce 580.5 (+29%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Steady (1Time/times)
Immortal (1Time/times)
221
Black Bracer (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Hands
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 221 (+22%)
Mag. def. pwr. 335 (+41%)
Durability 61/112 (+16%)
Parry rate 42 (+45%)
Phy. reinforce 314.8 (+22%)
Mag. reinforce 444.8 (+32%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
221
Black Armor (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Chest
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 397 (+22%)
Mag. def. pwr. 452 (+6%)
Durability 60/109 (+12%)
Parry rate 65 (+9%)
Phy. reinforce 599.3 (+32%)
Mag. reinforce 742.5 (+25%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
221
Black Footgear (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Foot
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 340 (+48%)
Mag. def. pwr. 425 (+41%)
Durability 64/122 (+25%)
Parry rate 50 (+35%)
Phy. reinforce 447.1 (+38%)
Mag. reinforce 597.8 (+41%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Steady (1Time/times)
Immortal (1Time/times)
221
Black Hose (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Legs
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 445 (+67%)
Mag. def. pwr. 491 (+41%)
Durability 68/135 (+38%)
Parry rate 55 (+38%)
Phy. reinforce 415.5 (+12%)
Mag. reinforce 656.1 (+35%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
221
Tiger's Eye Necklace (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 43.3 (+41%)
Mag. absorption 47.3 (+54%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Immortal (1Time/times)
221
BurnHour 10% Reduce
Tiger's Eye Earring (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 43.1 (+64%)
Mag. absorption 39.7 (+51%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Immortal (1Time/times)
221
Durability 38% Increase
Tiger's Eye Ring (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 33.0 (+38%)
Mag. absorption 27.7 (+16%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Immortal (1Time/times)
221
Tiger's Eye Ring (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 38.5 (+61%)
Mag. absorption 33.7 (+41%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 5 Increase
Immortal (1Time/times)
221

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

210

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 22.00น. - 24.00น.
ไม่มีผู้ครอง
Alpha
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัส และ วันอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED