ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

PANTIPx1

CURRENT LEVEL 112
Strength 464
Intellect 131
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 1,506,059,651
LAST LOGIN 22/01/2019
GUILD Wars
Job Type Thief
Job Alias CORORADO

OFFLINE

No item equipped
kaledbowk (+11)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Two handed sword
Degree: 11 degrees


Phy. atk. pwr. 4012 ~ 4904 (+61%)
Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Durability 77/81 (+0%)
Attack rating 173 (+41%)
Critical 4 (+100%)
Phy. reinforce 624.0 % ~ 762.8 % (+61%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

72
114
102
78
198
204
210
Asus Light Pauldron (+7)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Armor
Mounting Part: Shoulder
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 284 (+41%)
Mag. def. pwr. 424 (+61%)
Durability 72/92 (+0%)
Parry rate 45 (+22%)
Phy. reinforce 392.0 (+41%)
Mag. reinforce 442.9 (+22%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

72
78
138
210
204
198
Wrath Armet (+5)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Armor
Mounting Part: Head
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 307 (+22%)
Mag. def. pwr. 464 (+41%)
Durability 74/93 (+0%)
Parry rate 53 (+41%)
Phy. reinforce 419.7 (+22%)
Mag. reinforce 634.5 (+41%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

72
78
138
210
204
150
Wrath Gauntlet

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Armor
Mounting Part: Hands
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 187 (+0%)
Mag. def. pwr. 244 (+0%)
Durability 73/92 (+0%)
Parry rate 43 (+0%)
Phy. reinforce 258.0 (+0%)
Mag. reinforce 337.0 (+0%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit
Wrath Armor (+6)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Armor
Mounting Part: Chest
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 408 (+22%)
Mag. def. pwr. 438 (+0%)
Durability 77/93 (+0%)
Parry rate 65 (+41%)
Phy. reinforce 454.0 (+0%)
Mag. reinforce 837.5 (+41%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

150
204
138
198
72
78
Wrath Greave (+8)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Armor
Mounting Part: Foot
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 334 (+41%)
Mag. def. pwr. 437 (+41%)
Durability 102/93 (+0%)
Parry rate 50 (+41%)
Phy. reinforce 521.6 (+61%)
Mag. reinforce 517.3 (+22%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

78
72
138
198
204
90
Wrath Poleyn (+9)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Armor
Mounting Part: Legs
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 441 (+61%)
Mag. def. pwr. 506 (+41%)
Durability 106/93 (+0%)
Parry rate 55 (+22%)
Phy. reinforce 667.8 (+80%)
Mag. reinforce 685.3 (+41%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
204
210
150
162
78
72
138
90
Heaven Necklace (+7)

Seal of Star
Sort of item: Necklace
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 49.9 (+61%)
Mag. absorption 49.9 (+61%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

72
192
78
186
180
210
Dragon Earring (+5)

Sort of item: Earring
Degree: 12 degrees


Phy. absorption 33.9 (+22%)
Mag. absorption 47.3 (+70%)

Required level 112
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

193
73
187
Amber Ring (+7)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 33.7 (+41%)
Mag. absorption 33.7 (+41%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Heaven Ring (+8)

Seal of Star
Sort of item: Ring
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 29.4 (+22%)
Mag. absorption 29.4 (+22%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

78
210

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

136

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
Wars
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED