ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

PALADIN

CURRENT LEVEL 110
Strength 129
Intellect 456
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 0
LAST LOGIN 16/10/2018
GUILD ll_TIGER_ll
Job Type Thief
Job Alias lll3lll

OFFLINE

No item equipped
Amooterium (+13)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Two handed staff
Degree: 11 degrees


Phy. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Mag. atk. pwr. 6064 ~ 7412 (+61%)
Durability 240/80 (+0%)
Attack rating 194 (+61%)
Critical 2 (+0%)
Phy. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)
Mag. reinforce 959.7 % ~ 1,173.0 % (+61%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

204
198
222
114
78
72
90
102
Valor Alette (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Shoulder
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 250 (+41%)
Mag. def. pwr. 347 (+22%)
Durability 188/109 (+38%)
Parry rate 45 (+22%)
Phy. reinforce 301.3 (+22%)
Mag. reinforce 669.8 (+61%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 6 Increase
Durability 100% Increase
Parry rate 40% Increase
Red Thunder Morion (+5)

Sort of item: Eu
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+22%)
Durability 158/79 (+0%)
Attack rating 0 (+41%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+41%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

Int 6 Increase
Str 6 Increase
Durability 100% Increase
Parry rate 40% Increase
Red Thunder Glove (+5)

Sort of item: Eu
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+22%)
Durability 158/79 (+0%)
Attack rating 0 (+61%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+41%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

Int 6 Increase
Str 5 Increase
Durability 100% Increase
Parry rate 60% Increase
Valor Composite Mail (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Chest
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 476 (+61%)
Mag. def. pwr. 577 (+22%)
Durability 170/89 (+12%)
Parry rate 65 (+70%)
Phy. reinforce 557.5 (+38%)
Mag. reinforce 957.4 (+41%)

Required level 90
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 6 Increase
Durability 100% Increase
Parry rate 60% Increase
Valor Boots (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Foot
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 295 (+41%)
Mag. def. pwr. 515 (+54%)
Durability 178/98 (+25%)
Parry rate 50 (+16%)
Phy. reinforce 426.2 (+48%)
Mag. reinforce 682.4 (+41%)

Required level 90
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 4 Increase
Int 6 Increase
Durability 100% Increase
Parry rate 60% Increase
Red Thunder Tasset (+5)

Sort of item: Eu
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+22%)
Durability 160/80 (+0%)
Attack rating 0 (+61%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+41%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

Int 6 Increase
Str 4 Increase
Durability 100% Increase
Parry rate 60% Increase
Amber Necklace (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 49.4 (+61%)
Mag. absorption 42.4 (+38%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 6 Increase
ZombieHour 10% Reduce
BurnHour 20% Reduce
Freezing,FrostbiteHour 20% Reduce
Amber Earring (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 37.1 (+41%)
Mag. absorption 32.1 (+22%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 6 Increase
ZombieHour 20% Reduce
BurnHour 10% Reduce
Freezing,FrostbiteHour 20% Reduce
Amber Ring (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 33.7 (+41%)
Mag. absorption 31.5 (+32%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 6 Increase
ZombieHour 3% Reduce
BurnHour 20% Reduce
Freezing,FrostbiteHour 10% Reduce
Amber Ring (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 33.7 (+41%)
Mag. absorption 40.6 (+70%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 6 Increase
ZombieHour 20% Reduce
BurnHour 10% Reduce
Freezing,FrostbiteHour 10% Reduce

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

151

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
THAI_DENMARK
ไม่มีผู้ครอง
วันอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED