ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

PALADIN

CURRENT LEVEL 120
Strength 139
Intellect 496
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 1,151,866,558
LAST LOGIN 21/02/2019
GUILD l_PLATINUM_l
Job Type Thief
Job Alias lll3lll

OFFLINE

No item equipped
Gia Brain (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Two handed staff
Degree: 11 degrees


Phy. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Mag. atk. pwr. 7604 ~ 9294 (+61%)
Durability 179/83 (+0%)
Attack rating 202 (+61%)
Critical 2 (+0%)
Phy. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)
Mag. reinforce 1,124.4 % ~ 1,374.3 % (+61%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

204
198
222
114
102
90
72
78
Lyra Angel Alette (+8)

Sort of item:
Mounting Part: Shoulder
Degree: 12 degrees


Phy. def. pwr. 313 (+22%)
Mag. def. pwr. 554 (+35%)
Durability 163/86 (+3%)
Parry rate 49 (+25%)
Phy. reinforce 451.2 (+41%)
Mag. reinforce 742.4 (+38%)

Required level 118
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

205
139
91
73
79
199
Lyra Angel Morion (+8)

Sort of item:
Mounting Part: Head
Degree: 12 degrees


Phy. def. pwr. 451 (+41%)
Mag. def. pwr. 722 (+41%)
Durability 228/84 (+0%)
Parry rate 57 (+41%)
Phy. reinforce 558.4 (+41%)
Mag. reinforce 1,198.8 (+80%)

Required level 119
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

205
199
73
79
91
139
151
163
Goat Glove (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Hands
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 275 (+22%)
Mag. def. pwr. 440 (+22%)
Durability 230/83 (+0%)
Parry rate 46 (+22%)
Phy. reinforce 460.5 (+61%)
Mag. reinforce 676.8 (+41%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

78
72
138
90
198
204
Goat Plate Mail (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Chest
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 568 (+41%)
Mag. def. pwr. 909 (+41%)
Durability 224/84 (+0%)
Parry rate 69 (+22%)
Phy. reinforce 709.2 (+41%)
Mag. reinforce 1,191.5 (+41%)

Required level 103
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
204
72
78
90
138
150
162
Lyra Angel Boots (+8)

Sort of item:
Mounting Part: Foot
Degree: 12 degrees


Phy. def. pwr. 455 (+51%)
Mag. def. pwr. 680 (+41%)
Durability 235/86 (+3%)
Parry rate 54 (+48%)
Phy. reinforce 552.0 (+48%)
Mag. reinforce 884.1 (+41%)

Required level 119
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Parry rate 60% Increase
Int 8 Increase
199
205
73
91
Lyra Angel Fluted Tasset (+8)

Sort of item:
Mounting Part: Legs
Degree: 12 degrees


Phy. def. pwr. 606 (+74%)
Mag. def. pwr. 786 (+41%)
Durability 257/98 (+16%)
Parry rate 60 (+41%)
Phy. reinforce 603.5 (+41%)
Mag. reinforce 1,013.8 (+41%)

Required level 120
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

199
205
73
79
91
139
151
163
Isis Necklace (+13)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Necklace
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 55.8 (+80%)
Mag. absorption 55.8 (+80%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
222
72
78
168
192
186
180
174
Isis Earring (+13)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Earring
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 47.7 (+80%)
Mag. absorption 47.7 (+80%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
222
72
78
168
174
180
186
192
Isis Ring (+13)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Ring
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 43.4 (+80%)
Mag. absorption 43.4 (+80%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
72
78
168
174
180
186
192
Isis Ring (+13)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Ring
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 48.2 (+100%)
Mag. absorption 43.4 (+80%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
222
72
78
168
192
186
180
174

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

154

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
IIALL_StaRll
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED