ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

PACIFIC

CURRENT LEVEL 97
Strength 404
Intellect 116
Stat points 0
next lvl 16.59%
Gold 1,749,914
LAST LOGIN 02/07/2018
GUILD Fighting
Job Type Trader
Job Alias FT_ABCDEFG

OFFLINE

No item equipped
Immortal Edge (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Dagger
Degree: 10 degrees


Phy. atk. pwr. 3045 ~ 3722 (+41%)
Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+32%)
Durability 166/215 (+61%)
Attack rating 167 (+41%)
Critical 7 (+96%)
Phy. reinforce 565.3 % ~ 690.9 % (+61%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+32%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Durability 30% Increase
Lucky (2Time/times)
Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
Gale Alette (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Shoulder
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 141 (+16%)
Mag. def. pwr. 237 (+22%)
Durability 72/88 (+19%)
Parry rate 39 (+19%)
Phy. reinforce 191.0 (+0%)
Mag. reinforce 330.6 (+3%)

Required level 77
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Gale Morion (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Head
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 182 (+16%)
Mag. def. pwr. 379 (+51%)
Durability 71/84 (+12%)
Parry rate 47 (+6%)
Phy. reinforce 341.2 (+41%)
Mag. reinforce 454.7 (+12%)

Required level 79
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
MP 70 Increase
Gale Glove (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Hands
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 148 (+35%)
Mag. def. pwr. 191 (+9%)
Durability 77/86 (+19%)
Parry rate 37 (+6%)
Phy. reinforce 184.4 (+6%)
Mag. reinforce 496.4 (+70%)

Required level 76
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Gale Breast Mail (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Chest
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 303 (+41%)
Mag. def. pwr. 365 (+6%)
Durability 66/79 (+6%)
Parry rate 60 (+16%)
Phy. reinforce 364.0 (+12%)
Mag. reinforce 595.1 (+9%)

Required level 81
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Gale Boots (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Foot
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 151 (+6%)
Mag. def. pwr. 256 (+12%)
Durability 94/123 (+67%)
Parry rate 44 (+3%)
Phy. reinforce 365.7 (+64%)
Mag. reinforce 456.3 (+22%)

Required level 78
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Gale Breast Tasset (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Legs
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 280 (+64%)
Mag. def. pwr. 353 (+29%)
Durability 93/118 (+58%)
Parry rate 50 (+0%)
Phy. reinforce 326.3 (+25%)
Mag. reinforce 521.2 (+19%)

Required level 80
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
MP 600 Increase
Ruby Necklace (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 8 degrees


Phy. absorption 24.5 (+3%)
Mag. absorption 28.3 (+19%)

Required level 68
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
ZombieHour 20% Reduce
PoisoningHour 20% Reduce
Freezing,FrostbiteHour 20% Reduce
BurnHour 20% Reduce
Electric shockHour 20% Reduce
Sapphire Earring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 27.4 (+19%)
Mag. absorption 23.7 (+3%)

Required level 78
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Sapphire Ring (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 22.6 (+9%)
Mag. absorption 23.2 (+12%)

Required level 76
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Sapphire Ring (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 25.9 (+25%)
Mag. absorption 22.6 (+9%)

Required level 76
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Maintenance

จำนวนผู้เล่น

2

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 22.00น. - 24.00น.
ไม่มีผู้ครอง
Alpha
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัส และ วันอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED