ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

Oxygen

CURRENT LEVEL 110
Strength 129
Intellect 456
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 200,913,935
LAST LOGIN 09/01/2019
GUILD NO GUILD.
Job Type Trader
Job Alias llIIIlllllll

OFFLINE

No item equipped
Amooterium (+12)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Two handed staff
Degree: 11 degrees


Phy. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Mag. atk. pwr. 6064 ~ 7412 (+61%)
Durability 223/80 (+0%)
Attack rating 217 (+80%)
Critical 2 (+0%)
Phy. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)
Mag. reinforce 959.7 % ~ 1,173.0 % (+61%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
204
78
72
90
102
114
Red Thunder Alette (+10)

Sort of item: Eu
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+61%)
Durability 198/79 (+0%)
Attack rating 0 (+80%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+80%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

Steady (1Time/times)
Immortal (1Time/times)
Durability 160% Increase
Int 6 Increase
Str 6 Increase
Parry rate 60% Increase
Red Thunder Morion (+10)

Sort of item: Eu
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+61%)
Durability 202/79 (+0%)
Attack rating 0 (+80%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+61%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
Durability 160% Increase
Int 6 Increase
Str 6 Increase
Parry rate 60% Increase
HP 850 Increase
MP 850 Increase
Red Thunder Glove (+10)

Sort of item: Eu
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+61%)
Durability 200/79 (+0%)
Attack rating 0 (+61%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+61%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
Str 6 Increase
Int 6 Increase
Durability 160% Increase
Parry rate 60% Increase
Red Thunder Mail (+10)

Sort of item: Eu
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+61%)
Durability 200/80 (+0%)
Attack rating 0 (+100%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+61%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
Str 6 Increase
Int 6 Increase
Durability 160% Increase
Parry rate 60% Increase
HP 850 Increase
MP 850 Increase
Red Thunder Boots (+10)

Sort of item: Eu
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+61%)
Durability 199/79 (+0%)
Attack rating 0 (+61%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+61%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

Steady (1Time/times)
Immortal (1Time/times)
Str 6 Increase
Int 6 Increase
Durability 160% Increase
Parry rate 60% Increase
Red Thunder Tasset (+10)

Sort of item: Eu
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+61%)
Durability 201/80 (+0%)
Attack rating 0 (+80%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+61%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
Str 6 Increase
Int 6 Increase
Durability 160% Increase
Parry rate 10% Increase
HP 850 Increase
MP 850 Increase
Amber Necklace (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 49.4 (+61%)
Mag. absorption 49.4 (+61%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Immortal (1Time/times)
Freezing,FrostbiteHour 20% Reduce
Electric shockHour 20% Reduce
BurnHour 20% Reduce
PoisoningHour 20% Reduce
ZombieHour 20% Reduce
Amber Earring (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 42.3 (+61%)
Mag. absorption 42.3 (+61%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Immortal (1Time/times)
Electric shockHour 20% Reduce
BurnHour 20% Reduce
PoisoningHour 20% Reduce
ZombieHour 20% Reduce
Freezing,FrostbiteHour 20% Reduce
Amber Ring (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 43.0 (+80%)
Mag. absorption 43.0 (+80%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Immortal (1Time/times)
Freezing,FrostbiteHour 20% Reduce
Electric shockHour 20% Reduce
BurnHour 20% Reduce
PoisoningHour 20% Reduce
ZombieHour 20% Reduce
Amber Ring (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 38.5 (+61%)
Mag. absorption 38.5 (+61%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Immortal (1Time/times)
BurnHour 20% Reduce
Electric shockHour 20% Reduce
Freezing,FrostbiteHour 20% Reduce
PoisoningHour 20% Reduce
ZombieHour 20% Reduce

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

146

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
IIALL_StaRII
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED