ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

Overlordll

CURRENT LEVEL 73
Strength 115
Intellect 285
Stat points 0
next lvl 63.20%
Gold 0
LAST LOGIN 01/08/2018
GUILD NO GUILD.
Job Type Trader
Job Alias DE_Bom

OFFLINE

No item equipped
0

Sort of item: Light staff
Degree: 6 degrees


Phy. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Mag. atk. pwr. 523 ~ 640 (+0%)
Durability 55/56 (+0%)
Attack rating 107 (+0%)
Critical 2 (+0%)
Phy. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)
Mag. reinforce 178.1 % ~ 217.7 % (+0%)

Required level 42
European
Max. no. of magic options: 9 Unit
Blessing Himation (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Garment
Mounting Part: Shoulder
Degree: 7 degrees


Phy. def. pwr. 79 (+54%)
Mag. def. pwr. 152 (+51%)
Durability 43/67 (+25%)
Parry rate 26 (+6%)
Phy. reinforce 124.1 (+16%)
Mag. reinforce 360.2 (+58%)

Required level 53
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Blessing Cap (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Garment
Mounting Part: Head
Degree: 7 degrees


Phy. def. pwr. 90 (+35%)
Mag. def. pwr. 181 (+38%)
Durability 44/60 (+12%)
Parry rate 32 (+3%)
Phy. reinforce 174.2 (+29%)
Mag. reinforce 296.6 (+3%)

Required level 55
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Blessing Mitten (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Garment
Mounting Part: Hands
Degree: 7 degrees


Phy. def. pwr. 58 (+25%)
Mag. def. pwr. 108 (+19%)
Durability 27/53 (+0%)
Parry rate 24 (+64%)
Phy. reinforce 112.5 (+16%)
Mag. reinforce 233.0 (+12%)

Required level 52
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Blessing Robe (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Garment
Mounting Part: Chest
Degree: 7 degrees


Phy. def. pwr. 95 (+3%)
Mag. def. pwr. 203 (+12%)
Durability 30/68 (+25%)
Parry rate 41 (+25%)
Phy. reinforce 203.8 (+12%)
Mag. reinforce 597.5 (+54%)

Required level 57
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
158
Blessing Weave (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Garment
Mounting Part: Foot
Degree: 7 degrees


Phy. def. pwr. 70 (+16%)
Mag. def. pwr. 145 (+22%)
Durability 57/90 (+67%)
Parry rate 30 (+45%)
Phy. reinforce 148.8 (+19%)
Mag. reinforce 266.0 (+0%)

Required level 54
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Blessing Under Robe (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Garment
Mounting Part: Legs
Degree: 7 degrees


Phy. def. pwr. 85 (+16%)
Mag. def. pwr. 175 (+22%)
Durability 39/72 (+32%)
Parry rate 34 (+19%)
Phy. reinforce 188.3 (+29%)
Mag. reinforce 370.1 (+19%)

Required level 56
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Pearl Necklace (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 7 degrees


Phy. absorption 20.3 (+0%)
Mag. absorption 26.8 (+32%)

Required level 56
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
170
Pearl Earring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 7 degrees


Phy. absorption 17.0 (+0%)
Mag. absorption 17.5 (+3%)

Required level 54
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Pearl Ring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 7 degrees


Phy. absorption 15.2 (+0%)
Mag. absorption 15.7 (+3%)

Required level 52
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Pearl Ring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 7 degrees


Phy. absorption 24.9 (+64%)
Mag. absorption 23.0 (+51%)

Required level 52
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Maintenance

จำนวนผู้เล่น

2

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 22.00น. - 24.00น.
ไม่มีผู้ครอง
Alpha
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัส และ วันอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED