ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

Ono_Chayama

CURRENT LEVEL 109
Strength 452
Intellect 128
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 9,560,571
LAST LOGIN 28/09/2018
GUILD NO GUILD.
Job Type Thief
Job Alias VASKO_

OFFLINE

Arrow(4541)
Ye's Divine Bow (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Bow
Degree: 10 degrees


Phy. atk. pwr. 2622 ~ 3213 (+61%)
Mag. atk. pwr. 4273 ~ 5236 (+64%)
Durability 0/114 (+19%)
Attack rating 122 (+3%)
Critical 6 (+0%)
Phy. reinforce 254.4 % ~ 311.8 % (+0%)
Mag. reinforce 590.2 % ~ 723.3 % (+45%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Immortal (1Time/times)
221
Mad Sky Storm Talisman (+4)

Sort of item:
Mounting Part: Shoulder
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 69 (+0%)
Mag. def. pwr. 147 (+0%)
Durability 0/69 (+0%)
Parry rate 31 (+0%)
Phy. reinforce 130.0 (+0%)
Mag. reinforce 278.0 (+0%)

Required level 77
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

88
Parry rate 40% Increase
Red Storm Hat

Sort of item: Ch
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Durability 0/80 (+0%)
Attack rating 0 (+0%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit
Red Storm Wristlet

Sort of item: Ch
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Durability 0/80 (+0%)
Attack rating 0 (+0%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit
Mad Sky Storm Suit (+5)

Sort of item:
Mounting Part: Chest
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 221 (+80%)
Mag. def. pwr. 370 (+41%)
Durability 0/70 (+0%)
Parry rate 48 (+61%)
Phy. reinforce 313.0 (+41%)
Mag. reinforce 473.0 (+0%)

Required level 81
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

HP 600 Increase
Parry rate 40% Increase
88
Str 6 Increase
Red Storm Shoes

Sort of item: Ch
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Durability 0/80 (+0%)
Attack rating 0 (+0%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 1 Increase
Taesang Trousers (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Garment
Mounting Part: Legs
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 272 (+25%)
Mag. def. pwr. 539 (+16%)
Durability 0/119 (+48%)
Parry rate 55 (+16%)
Phy. reinforce 340.5 (+12%)
Mag. reinforce 790.6 (+22%)

Required level 90
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Hundred Nights Gem Necklace (+4)

Sort of item: Necklace
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 36.9 (+61%)
Mag. absorption 36.9 (+61%)

Required level 80
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

166
172
184
190
178
Hundred Nights Gem Earring (+4)

Sort of item: Earring
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 23.5 (+22%)
Mag. absorption 23.5 (+22%)

Required level 78
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

166
184
172
178
190
Hundred Nights Gem Ring (+2)

Sort of item: Ring
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 27.9 (+61%)
Mag. absorption 21.1 (+22%)

Required level 76
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

166
184
172
190
178
Hundred Nights Gem Ring (+2)

Sort of item: Ring
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 17.3 (+0%)
Mag. absorption 17.3 (+0%)

Required level 76
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

166
172
178
190
184

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

139

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
IIALL_StaRll
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED