ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

Online_Point

CURRENT LEVEL 119
Strength 138
Intellect 492
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 2,086,887,979
LAST LOGIN 18/02/2019
GUILD IIALL_StaRll
Job Type Trader
Job Alias sss01

ONLINE

No item equipped
Gia Brain (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Two handed staff
Degree: 11 degrees


Phy. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Mag. atk. pwr. 6659 ~ 8139 (+41%)
Durability 249/83 (+0%)
Attack rating 153 (+22%)
Critical 2 (+0%)
Phy. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)
Mag. reinforce 984.7 % ~ 1,203.6 % (+41%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

204
198
210
90
114
102
78
72
Goat Alette (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Shoulder
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 342 (+41%)
Mag. def. pwr. 625 (+61%)
Durability 249/83 (+0%)
Parry rate 48 (+41%)
Phy. reinforce 495.9 (+61%)
Mag. reinforce 832.4 (+61%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
204
72
78
90
138
Goat Morion (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Head
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 488 (+61%)
Mag. def. pwr. 780 (+61%)
Durability 249/83 (+0%)
Parry rate 56 (+41%)
Phy. reinforce 537.2 (+41%)
Mag. reinforce 902.4 (+41%)

Required level 102
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
204
72
78
90
138
162
150
Goat Glove (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Hands
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 317 (+41%)
Mag. def. pwr. 508 (+41%)
Durability 249/83 (+0%)
Parry rate 46 (+41%)
Phy. reinforce 460.5 (+61%)
Mag. reinforce 676.8 (+41%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

204
198
78
72
90
138
Goat Plate Mail (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Chest
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 568 (+41%)
Mag. def. pwr. 1 (+61%)
Durability 252/84 (+0%)
Parry rate 69 (+41%)
Phy. reinforce 709.2 (+41%)
Mag. reinforce 1,191.5 (+41%)

Required level 103
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
204
72
78
90
138
150
162
Goat Boots (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Foot
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 402 (+41%)
Mag. def. pwr. 643 (+41%)
Durability 249/83 (+0%)
Parry rate 54 (+41%)
Phy. reinforce 578.0 (+61%)
Mag. reinforce 1,083.6 (+80%)

Required level 102
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
204
72
78
90
138
Goat Plate Tasset (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Legs
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 465 (+41%)
Mag. def. pwr. 744 (+41%)
Durability 252/84 (+0%)
Parry rate 59 (+41%)
Phy. reinforce 579.5 (+41%)
Mag. reinforce 974.3 (+41%)

Required level 103
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

204
198
78
72
90
138
162
150
Heaven Necklace (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 54.6 (+61%)
Mag. absorption 54.6 (+61%)

Required level 103
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
222
72
78
174
192
180
168
186
Heaven Earring (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 40.9 (+41%)
Mag. absorption 40.9 (+41%)

Required level 102
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
222
72
78
174
192
180
168
186
Heaven Ring (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 37.4 (+41%)
Mag. absorption 37.4 (+41%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
72
78
174
192
180
168
186
Heaven Ring (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 37.4 (+41%)
Mag. absorption 37.4 (+41%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
222
72
78
174
192
180
168
186

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

139

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
IIALL_StaRll
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED