ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

Online_Point

CURRENT LEVEL 110
Strength 129
Intellect 456
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 129,479,346
LAST LOGIN 18/12/2018
GUILD IIALL_StaRll
Job Type Trader
Job Alias sss01

ONLINE

No item equipped
Neptiaras (+11)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Two handed staff
Degree: 11 degrees


Phy. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Mag. atk. pwr. 5623 ~ 6872 (+41%)
Durability 243/81 (+0%)
Attack rating 173 (+41%)
Critical 2 (+0%)
Phy. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)
Mag. reinforce 874.5 % ~ 1,068.8 % (+41%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

204
210
198
114
78
90
72
102
Soothsayer Himation (+7)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Garment
Mounting Part: Shoulder
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 164 (+0%)
Mag. def. pwr. 322 (+0%)
Durability 198/66 (+0%)
Parry rate 45 (+22%)
Phy. reinforce 227.0 (+0%)
Mag. reinforce 484.0 (+0%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

204
198
90
138
72
78
Soothsayer Hat (+7)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Garment
Mounting Part: Head
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 205 (+0%)
Mag. def. pwr. 402 (+0%)
Durability 198/66 (+0%)
Parry rate 53 (+22%)
Phy. reinforce 281.0 (+0%)
Mag. reinforce 600.0 (+0%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

204
198
90
138
150
162
72
78
Soothsayer Mitten (+7)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Garment
Mounting Part: Hands
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 153 (+0%)
Mag. def. pwr. 299 (+0%)
Durability 198/66 (+0%)
Parry rate 43 (+22%)
Phy. reinforce 211.0 (+0%)
Mag. reinforce 450.0 (+0%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
204
90
138
72
78
Soothsayer Robe (+7)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Garment
Mounting Part: Chest
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 274 (+0%)
Mag. def. pwr. 536 (+0%)
Durability 201/67 (+0%)
Parry rate 65 (+41%)
Phy. reinforce 371.0 (+0%)
Mag. reinforce 792.0 (+0%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
204
90
138
150
162
72
78
Soothsayer Weave (+7)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Garment
Mounting Part: Foot
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 193 (+0%)
Mag. def. pwr. 379 (+0%)
Durability 198/66 (+0%)
Parry rate 50 (+61%)
Phy. reinforce 265.0 (+0%)
Mag. reinforce 565.0 (+0%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
204
90
138
72
78
Soothsayer UnderRobe (+7)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Garment
Mounting Part: Legs
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 224 (+0%)
Mag. def. pwr. 438 (+0%)
Durability 201/67 (+0%)
Parry rate 55 (+61%)
Phy. reinforce 304.0 (+0%)
Mag. reinforce 648.0 (+0%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
204
210
90
138
150
162
72
78
Amber Necklace (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 50.3 (+64%)
Mag. absorption 37.5 (+22%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Immortal (1Time/times)
Amber Earring (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 38.1 (+45%)
Mag. absorption 26.3 (+0%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Immortal (1Time/times)
Amber Ring (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 34.7 (+45%)
Mag. absorption 29.9 (+25%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Immortal (1Time/times)
Amber Ring (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 25.3 (+6%)
Mag. absorption 27.7 (+16%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Immortal (1Time/times)
Lucky (1Time/times)

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

169

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
IIALL_StaRIl
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED