ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

Online_Play

CURRENT LEVEL 118
Strength 137
Intellect 488
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 1,719,062,717
LAST LOGIN 18/02/2019
GUILD IIALL_StaRll
Job Type Thief
Job Alias Online_Playy

ONLINE

No item equipped
Gia Brain (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Two handed staff
Degree: 11 degrees


Phy. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Mag. atk. pwr. 6659 ~ 8139 (+41%)
Durability 249/83 (+0%)
Attack rating 177 (+41%)
Critical 2 (+0%)
Phy. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)
Mag. reinforce 984.7 % ~ 1,203.6 % (+41%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
204
210
90
114
78
72
102
Overlord Alette (+10)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Protector
Mounting Part: Shoulder
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 223 (+22%)
Mag. def. pwr. 357 (+22%)
Durability 237/79 (+0%)
Parry rate 45 (+41%)
Phy. reinforce 405.7 (+61%)
Mag. reinforce 682.6 (+61%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
204
72
78
138
90
Overlord Morion (+10)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Protector
Mounting Part: Head
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 322 (+41%)
Mag. def. pwr. 446 (+22%)
Durability 240/80 (+0%)
Parry rate 53 (+41%)
Phy. reinforce 380.6 (+22%)
Mag. reinforce 640.5 (+22%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

204
198
72
78
138
90
150
162
Overlord Glove (+10)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Protector
Mounting Part: Hands
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 207 (+22%)
Mag. def. pwr. 489 (+80%)
Durability 237/79 (+0%)
Parry rate 43 (+41%)
Phy. reinforce 285.5 (+22%)
Mag. reinforce 555.5 (+41%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

204
198
72
78
138
90
Overlord Mail (+10)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Protector
Mounting Part: Chest
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 429 (+41%)
Mag. def. pwr. 877 (+80%)
Durability 240/80 (+0%)
Parry rate 65 (+41%)
Phy. reinforce 502.6 (+22%)
Mag. reinforce 977.1 (+41%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

204
198
90
72
78
150
162
138
Overlord Boots (+10)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Protector
Mounting Part: Foot
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 303 (+41%)
Mag. def. pwr. 420 (+22%)
Durability 240/80 (+0%)
Parry rate 50 (+41%)
Phy. reinforce 414.5 (+41%)
Mag. reinforce 602.7 (+22%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
204
72
78
138
90
Overlord Tasset (+10)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Protector
Mounting Part: Legs
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 351 (+41%)
Mag. def. pwr. 486 (+22%)
Durability 240/80 (+0%)
Parry rate 55 (+41%)
Phy. reinforce 542.6 (+61%)
Mag. reinforce 799.5 (+41%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
204
72
78
138
90
150
162
Isis Necklace (+10)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Necklace
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 43.7 (+41%)
Mag. absorption 37.8 (+22%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
72
78
192
180
186
174
168
Isis Earring (+10)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Earring
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 32.3 (+22%)
Mag. absorption 37.4 (+41%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
72
78
192
180
186
174
168
Isis Ring (+10)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Ring
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 29.4 (+22%)
Mag. absorption 29.4 (+22%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
72
78
192
180
186
174
168
Isis Ring (+10)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Ring
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 34.0 (+41%)
Mag. absorption 29.4 (+22%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
72
78
192
180
186
174
168

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

139

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
IIALL_StaRll
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED