ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

Onepes

CURRENT LEVEL 106
Strength 437
Intellect 128
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 0
LAST LOGIN 12/02/2019
GUILD NO GUILD.
Job Type Trader
Job Alias 1dfsfffdv

OFFLINE

No item equipped
Mirage Illusion Bow

Sort of item: Bow
Degree: 11 degrees


Phy. atk. pwr. 1681 ~ 2061 (+16%)
Mag. atk. pwr. 3132 ~ 3839 (+35%)
Durability 74/102 (+9%)
Attack rating 150 (+29%)
Critical 2 (+3%)
Phy. reinforce 235.0 % ~ 288.0 % (+0%)
Mag. reinforce 398.6 % ~ 488.4 % (+6%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Durability 20% Increase
No item equipped
Divine Witacheon Coronet

Sort of item:
Mounting Part: Head
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 274 (+51%)
Mag. def. pwr. 460 (+51%)
Durability 73/107 (+25%)
Parry rate 50 (+16%)
Phy. reinforce 315.5 (+16%)
Mag. reinforce 484.4 (+6%)

Required level 99
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Lucky (4Time/times)
HP 20 Increase
No item equipped
No item equipped
No item equipped
No item equipped
No item equipped
No item equipped
No item equipped
No item equipped

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

132

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
IIALL_StaRll
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED