ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

OnePunchMan

CURRENT LEVEL 103
Strength 122
Intellect 428
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 9,120,395
LAST LOGIN 20/10/2018
GUILD NO GUILD.
Job Type Thief
Job Alias 23rr3334gg

OFFLINE

Taegeuk Shield (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Shield
Degree: 8 degrees


Phy. def. pwr. 124 (+6%)
Mag. def. pwr. 288 (+54%)
Durability 88/117 (+45%)
Blocking rate 21 (+32%)
Phy. reinforce 215.0 (+0%)
Mag. reinforce 362.0 (+0%)

Required level 64
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Devil Sword (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Sword
Degree: 8 degrees


Phy. atk. pwr. 1112 ~ 1253 (+51%)
Mag. atk. pwr. 1366 ~ 1570 (+9%)
Durability 110/113 (+3%)
Attack rating 135 (+6%)
Critical 6 (+3%)
Phy. reinforce 187.9 % ~ 211.8 % (+25%)
Mag. reinforce 304.3 % ~ 349.9 % (+19%)

Required level 64
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Red Storm Talisman

Sort of item: Ch
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Durability 79/80 (+0%)
Attack rating 0 (+0%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit
Red Storm Hat

Sort of item: Ch
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Durability 80/80 (+0%)
Attack rating 0 (+0%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit
Red Storm Wristlet

Sort of item: Ch
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Durability 80/80 (+0%)
Attack rating 0 (+0%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit
Red Storm Suit

Sort of item: Ch
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Durability 81/81 (+0%)
Attack rating 0 (+0%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit
Red Storm Shoes

Sort of item: Ch
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Durability 79/80 (+0%)
Attack rating 0 (+0%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit
Red Storm Trousers

Sort of item: Ch
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Durability 79/81 (+0%)
Attack rating 0 (+0%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit
No item equipped
No item equipped
No item equipped
No item equipped

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

154

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
IIALL_StaRll
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED