ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

OneManShow

CURRENT LEVEL 95
Strength 396
Intellect 114
Stat points 0
next lvl 87.60%
Gold 34,322,608
LAST LOGIN 06/07/2018
GUILD NO GUILD.
Job Type Nothing
Job Alias None

OFFLINE

Arrow(8872)
Ye's Divine Bow (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Bow
Degree: 10 degrees


Phy. atk. pwr. 1775 ~ 2175 (+9%)
Mag. atk. pwr. 2684 ~ 3288 (+3%)
Durability 100/123 (+29%)
Attack rating 164 (+38%)
Critical 11 (+96%)
Phy. reinforce 277.3 % ~ 339.9 % (+9%)
Mag. reinforce 407.0 % ~ 498.8 % (+0%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Girin Horn Shell (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Shoulder
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 171 (+41%)
Mag. def. pwr. 204 (+0%)
Durability 88/109 (+32%)
Parry rate 39 (+32%)
Phy. reinforce 218.4 (+12%)
Mag. reinforce 400.2 (+22%)

Required level 77
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Girin Horn Coronet (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Head
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 161 (+3%)
Mag. def. pwr. 287 (+9%)
Durability 90/115 (+38%)
Parry rate 47 (+22%)
Phy. reinforce 428.0 (+74%)
Mag. reinforce 414.0 (+0%)

Required level 79
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Girin Horn Glove (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Hands
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 127 (+16%)
Mag. def. pwr. 206 (+12%)
Durability 83/83 (+0%)
Parry rate 37 (+9%)
Phy. reinforce 178.0 (+0%)
Mag. reinforce 315.9 (+6%)

Required level 76
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Girin Horn Lamellar (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Chest
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 249 (+16%)
Mag. def. pwr. 629 (+74%)
Durability 85/87 (+3%)
Parry rate 60 (+61%)
Phy. reinforce 597.6 (+80%)
Mag. reinforce 573.7 (+3%)

Required level 81
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Girin Horn Boots (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Foot
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 212 (+48%)
Mag. def. pwr. 293 (+22%)
Durability 84/87 (+6%)
Parry rate 44 (+0%)
Phy. reinforce 299.6 (+32%)
Mag. reinforce 454.6 (+19%)

Required level 78
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Girin Horn Tasset (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Legs
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 213 (+25%)
Mag. def. pwr. 388 (+35%)
Durability 91/118 (+41%)
Parry rate 50 (+45%)
Phy. reinforce 385.7 (+45%)
Mag. reinforce 447.0 (+0%)

Required level 80
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Gem Necklace (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 28.1 (+3%)
Mag. absorption 42.0 (+54%)

Required level 80
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Gem Earring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 31.7 (+38%)
Mag. absorption 31.7 (+38%)

Required level 78
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Gem Ring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 33.3 (+61%)
Mag. absorption 29.2 (+41%)

Required level 76
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Gem Ring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 21.9 (+6%)
Mag. absorption 22.6 (+9%)

Required level 76
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Maintenance

จำนวนผู้เล่น

0

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 22.00น. - 24.00น.
ไม่มีผู้ครอง
Alpha
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัส และ วันอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED