ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

Omegas

CURRENT LEVEL 96
Strength 281
Intellect 234
Stat points 0
next lvl 56.93%
Gold 140,873,660
LAST LOGIN 23/12/2018
GUILD NO GUILD.
Job Type Trader
Job Alias PIKORO

OFFLINE

No item equipped
Sagittarius Dirk (Basic)

Sort of item: Dagger
Degree: 1 degrees


Phy. atk. pwr. 18 ~ 22 (+0%)
Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Durability 66/66 (+0%)
Attack rating 24 (+0%)
Critical 4 (+0%)
Phy. reinforce 44.8 % ~ 54.7 % (+0%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)

Required level 1
European
Max. no. of magic options: 9 Unit
Scorpio Gale Alette

Sort of item:
Mounting Part: Shoulder
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 76 (+0%)
Mag. def. pwr. 123 (+0%)
Durability 66/68 (+0%)
Parry rate 31 (+0%)
Phy. reinforce 142.0 (+0%)
Mag. reinforce 239.0 (+0%)

Required level 77
European
Max. no. of magic options: 9 Unit
Scorpio Gale Coronet

Sort of item:
Mounting Part: Head
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 99 (+0%)
Mag. def. pwr. 159 (+0%)
Durability 69/69 (+0%)
Parry rate 37 (+0%)
Phy. reinforce 180.0 (+0%)
Mag. reinforce 302.0 (+0%)

Required level 79
European
Max. no. of magic options: 9 Unit
Scorpio Gale Glove

Sort of item:
Mounting Part: Hands
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 69 (+0%)
Mag. def. pwr. 110 (+0%)
Durability 67/68 (+0%)
Parry rate 29 (+0%)
Phy. reinforce 129.0 (+0%)
Mag. reinforce 217.0 (+0%)

Required level 76
European
Max. no. of magic options: 9 Unit
Scorpio Gale Breast Mail

Sort of item:
Mounting Part: Chest
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 136 (+0%)
Mag. def. pwr. 219 (+0%)
Durability 67/70 (+0%)
Parry rate 48 (+0%)
Phy. reinforce 242.0 (+0%)
Mag. reinforce 406.0 (+0%)

Required level 81
European
Max. no. of magic options: 9 Unit
Scorpio Gale Boots

Sort of item:
Mounting Part: Foot
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 90 (+0%)
Mag. def. pwr. 145 (+0%)
Durability 67/68 (+0%)
Parry rate 35 (+0%)
Phy. reinforce 166.0 (+0%)
Mag. reinforce 278.0 (+0%)

Required level 78
European
Max. no. of magic options: 9 Unit
Scorpio Gale Breast Tasset

Sort of item:
Mounting Part: Legs
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 108 (+0%)
Mag. def. pwr. 173 (+0%)
Durability 68/69 (+0%)
Parry rate 40 (+0%)
Phy. reinforce 194.0 (+0%)
Mag. reinforce 326.0 (+0%)

Required level 80
European
Max. no. of magic options: 9 Unit
Pearl Necklace (+4)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 7 degrees


Phy. absorption 24.2 (+19%)
Mag. absorption 29.4 (+45%)

Required level 56
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Freezing,FrostbiteHour 5% Reduce
Str 1 Increase
Jade Earring (+1)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 6 degrees


Phy. absorption 15.8 (+9%)
Mag. absorption 14.5 (+0%)

Required level 44
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Astral (4Time/times)
No item equipped
No item equipped

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

139

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
IIALL_StaRll
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED