ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

O_wutnaja_O

CURRENT LEVEL 111
Strength 460
Intellect 130
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 10,260,242
LAST LOGIN 17/02/2019
GUILD NO GUILD.
Job Type Thief
Job Alias wutnaja

OFFLINE

Guardian Aegis (+6)

Seal of Sun
Sort of item: Shield
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 269 (+6%)
Mag. def. pwr. 508 (+25%)
Durability 254/114 (+38%)
Blocking rate 18 (+16%)
Phy. reinforce 363.6 (+3%)
Mag. reinforce 853.2 (+51%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Immortal (1Time/times)
Durability 160% Increase
Dark Monarch (+4)

Seal of Sun
Sort of item: Sword
Degree: 10 degrees


Phy. atk. pwr. 2224 ~ 2719 (+3%)
Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+3%)
Durability 286/125 (+32%)
Attack rating 122 (+3%)
Critical 4 (+100%)
Phy. reinforce 586.3 % ~ 716.6 % (+67%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+45%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Durability 160% Increase
No item equipped
No item equipped
No item equipped
No item equipped
No item equipped
No item equipped
No item equipped
No item equipped
No item equipped
No item equipped

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

139

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
IIALL_StaRll
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED