ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

O_wutnaja_O

CURRENT LEVEL 110
Strength 456
Intellect 129
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 92,746,331
LAST LOGIN 16/10/2018
GUILD NO GUILD.
Job Type Thief
Job Alias wutnaja

OFFLINE

Guardian Aegis (+6)

Seal of Sun
Sort of item: Shield
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 269 (+6%)
Mag. def. pwr. 508 (+25%)
Durability 251/114 (+38%)
Blocking rate 18 (+16%)
Phy. reinforce 363.6 (+3%)
Mag. reinforce 853.2 (+51%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Immortal (1Time/times)
Durability 160% Increase
Dark Monarch (+4)

Seal of Sun
Sort of item: Sword
Degree: 10 degrees


Phy. atk. pwr. 2224 ~ 2719 (+3%)
Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+3%)
Durability 281/125 (+32%)
Attack rating 122 (+3%)
Critical 4 (+100%)
Phy. reinforce 586.3 % ~ 716.6 % (+67%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+45%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Durability 160% Increase
Red Lightening Pauldron (+8)

Sort of item: Eu
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+80%)
Durability 236/92 (+0%)
Attack rating 0 (+22%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

Steady (1Time/times)
Immortal (1Time/times)
Lucky (1Time/times)
Str 5 Increase
Int 4 Increase
Durability 160% Increase
Parry rate 30% Increase
Red Lightening Armet (+8)

Sort of item: Eu
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+41%)
Durability 236/92 (+0%)
Attack rating 0 (+61%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

Steady (1Time/times)
Immortal (1Time/times)
Lucky (1Time/times)
Str 5 Increase
HP 850 Increase
MP 600 Increase
Int 6 Increase
Durability 160% Increase
Parry rate 60% Increase
Red Lightening Gauntlet (+8)

Sort of item: Eu
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+22%)
Durability 239/92 (+0%)
Attack rating 0 (+22%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
Str 6 Increase
Int 4 Increase
Durability 160% Increase
Parry rate 30% Increase
Red Lightening Armor (+8)

Sort of item: Eu
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+61%)
Durability 241/93 (+0%)
Attack rating 0 (+100%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

Steady (1Time/times)
Immortal (1Time/times)
Lucky (1Time/times)
Str 6 Increase
Int 6 Increase
Durability 160% Increase
Parry rate 60% Increase
HP 850 Increase
MP 88 Increase
Red Lightening Greave (+8)

Sort of item: Eu
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+61%)
Durability 237/92 (+0%)
Attack rating 0 (+22%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
Str 6 Increase
Int 5 Increase
Durability 160% Increase
Parry rate 20% Increase
Red Lightening Poleyn (+8)

Sort of item: Eu
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+22%)
Durability 239/93 (+0%)
Attack rating 0 (+22%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

Steady (1Time/times)
Immortal (1Time/times)
Lucky (1Time/times)
Str 6 Increase
Int 6 Increase
Durability 160% Increase
Parry rate 30% Increase
HP 850 Increase
MP 88 Increase
Amber Necklace (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 50.3 (+64%)
Mag. absorption 37.5 (+22%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 5 Increase
Int 5 Increase
Immortal (1Time/times)
Amber Earring (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 38.1 (+45%)
Mag. absorption 26.3 (+0%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 4 Increase
Int 6 Increase
Immortal (1Time/times)
Amber Ring (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 34.7 (+45%)
Mag. absorption 29.9 (+25%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 5 Increase
Int 6 Increase
Immortal (1Time/times)
Amber Ring (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 25.3 (+6%)
Mag. absorption 27.7 (+16%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 5 Increase
Int 3 Increase
Immortal (1Time/times)
Lucky (1Time/times)

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

139

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
THAI_DENMARK
ไม่มีผู้ครอง
วันอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED