ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

O_ho

CURRENT LEVEL 108
Strength 448
Intellect 127
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 36,314,955
LAST LOGIN 16/10/2018
GUILD Neolutione
Job Type Thief
Job Alias chelsea0

OFFLINE

Capricorn Heavenly Scutum (+5)

Sort of item: Shield
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 292 (+29%)
Mag. def. pwr. 431 (+19%)
Durability 91/101 (+25%)
Blocking rate 10 (+3%)
Phy. reinforce 407.5 (+25%)
Mag. reinforce 584.6 (+12%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

204
Dame Blade (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Sword
Degree: 8 degrees


Phy. atk. pwr. 1305 ~ 1594 (+32%)
Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+51%)
Durability 62/87 (+6%)
Attack rating 148 (+16%)
Critical 2 (+3%)
Phy. reinforce 262.3 % ~ 320.5 % (+25%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+19%)

Required level 64
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Drako War God Pauldron

Seal of Star
Sort of item: Armor
Mounting Part: Shoulder
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 201 (+0%)
Mag. def. pwr. 263 (+0%)
Durability 64/92 (+0%)
Parry rate 45 (+0%)
Phy. reinforce 278.0 (+0%)
Mag. reinforce 363.0 (+0%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit
Red Lightening Armet

Sort of item: Eu
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Durability 79/92 (+0%)
Attack rating 0 (+0%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit
Red Lightening Gauntlet

Sort of item: Eu
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Durability 68/92 (+0%)
Attack rating 0 (+0%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit
Red Lightening Armor (+4)

Sort of item: Eu
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Durability 67/93 (+0%)
Attack rating 0 (+0%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit
Red Lightening Greave

Sort of item: Eu
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Durability 68/92 (+0%)
Attack rating 0 (+0%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit
Drako War God Poleyn

Seal of Star
Sort of item: Armor
Mounting Part: Legs
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 274 (+0%)
Mag. def. pwr. 358 (+0%)
Durability 65/93 (+0%)
Parry rate 55 (+0%)
Phy. reinforce 371.0 (+0%)
Mag. reinforce 486.0 (+0%)

Required level 101
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit
No item equipped
No item equipped
No item equipped
No item equipped

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

198

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
THAI_DENMARK
ไม่มีผู้ครอง
วันอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED