ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

OONobitaOO

CURRENT LEVEL 113
Strength 467
Intellect 133
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 520,616,356
LAST LOGIN 21/01/2019
GUILD Wars
Job Type Thief
Job Alias oOiliOo

OFFLINE

No item equipped
Bastiras (+10)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Dagger
Degree: 11 degrees


Phy. atk. pwr. 4237 ~ 5180 (+80%)
Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Durability 369/136 (+0%)
Attack rating 170 (+41%)
Critical 4 (+3%)
Phy. reinforce 454.6 % ~ 555.6 % (+22%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
204
90
72
78
102
114
Red Thunder Alette (+5)

Sort of item: Eu
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Durability 78/79 (+0%)
Attack rating 0 (+0%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 5 Increase
Durability 20% Increase
Red Thunder Morion (+5)

Sort of item: Eu
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Durability 104/79 (+0%)
Attack rating 0 (+0%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

MP 850 Increase
HP 850 Increase
Str 4 Increase
Int 6 Increase
Durability 60% Increase
Red Thunder Glove (+5)

Sort of item: Eu
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Durability 62/79 (+0%)
Attack rating 0 (+0%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Red Thunder Mail (+5)

Sort of item: Eu
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Durability 187/80 (+0%)
Attack rating 0 (+0%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

HP 850 Increase
MP 850 Increase
Int 2 Increase
Str 5 Increase
Durability 160% Increase
Red Thunder Boots (+5)

Sort of item: Eu
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Durability 187/83 (+6%)
Attack rating 0 (+16%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+32%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

Attack rate 6% Increase
102
103
Blocking rate 160
Blocking rate 5
Red Thunder Tasset (+5)

Sort of item: Eu
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Durability 69/80 (+0%)
Attack rating 0 (+0%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 5 Increase
Int 4 Increase
HP 850 Increase
MP 850 Increase
Amber Necklace (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 43.3 (+41%)
Mag. absorption 43.3 (+41%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 5 Increase
Int 3 Increase
Amber Earring (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 37.1 (+41%)
Mag. absorption 32.1 (+22%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 5 Increase
Int 3 Increase
Amber Ring (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 29.2 (+22%)
Mag. absorption 27.7 (+16%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 5 Increase
Int 3 Increase
Amber Ring (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 38.5 (+61%)
Mag. absorption 32.3 (+35%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 5 Increase
Int 3 Increase

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

136

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
Wars
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED