ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

ONIZUKA

CURRENT LEVEL 101
Strength 420
Intellect 120
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 40,623
LAST LOGIN 20/10/2018
GUILD Teletubbies
Job Type Thief
Job Alias TB_GucciGang

OFFLINE

Tiger Bone Shield (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Shield
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 310 (+22%)
Mag. def. pwr. 561 (+38%)
Durability 152/101 (+9%)
Blocking rate 22 (+41%)
Phy. reinforce 439.2 (+22%)
Mag. reinforce 974.1 (+61%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 5 Increase
Int 5 Increase
Critical 18
Durability 60% Increase
Freezing,FrostbiteHour 1% Reduce
Steady (2Time/times)
Giant Barbaric Sword (+9)

Seal of Sun
Sort of item: Blade
Degree: 10 degrees


Phy. atk. pwr. 2413 ~ 2774 (+41%)
Mag. atk. pwr. 3632 ~ 4093 (+41%)
Durability 232/162 (+16%)
Attack rating 157 (+32%)
Critical 10 (+100%)
Phy. reinforce 430.7 % ~ 495.1 % (+61%)
Mag. reinforce 647.7 % ~ 730.1 % (+61%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 4 Increase
Int 4 Increase
Attack rate 30% Increase
Critical 60
Durability 60% Increase
Steady (1Time/times)
Lucky (1Time/times)
Int 3 Increase
Red Lightening Shoulder

Sort of item: Ch
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Durability 97/97 (+0%)
Attack rating 0 (+0%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit
Red Thunder Headgear

Sort of item: Ch
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Durability 89/89 (+0%)
Attack rating 0 (+0%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit
Red Lightening Bracer

Sort of item: Ch
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Durability 97/97 (+0%)
Attack rating 0 (+0%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit
Red Thunder Lamellar

Sort of item: Ch
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Durability 89/89 (+0%)
Attack rating 0 (+0%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit
Red Lightening Footgear (+5)

Sort of item: Ch
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Durability 98/98 (+0%)
Attack rating 0 (+0%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit
Wrath Hose

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Armor
Mounting Part: Legs
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 274 (+0%)
Mag. def. pwr. 358 (+0%)
Durability 99/99 (+0%)
Parry rate 55 (+0%)
Phy. reinforce 379.0 (+0%)
Mag. reinforce 496.0 (+0%)

Required level 101
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit
Paradise Jewel Necklace

Sort of item: Necklace
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 44.7 (+51%)
Mag. absorption 35.2 (+19%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Electric shockHour 5% Reduce
Pearl Earring (+1)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 7 degrees


Phy. absorption 17.0 (+0%)
Mag. absorption 19.7 (+16%)

Required level 54
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

BurnHour 5% Reduce
Pearl Ring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 7 degrees


Phy. absorption 15.2 (+0%)
Mag. absorption 17.0 (+12%)

Required level 52
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 2 Increase
Pearl Ring (+4)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 7 degrees


Phy. absorption 16.6 (+9%)
Mag. absorption 20.5 (+35%)

Required level 52
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

PoisoningHour 3% Reduce

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

160

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
IIALL_StaRll
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED