ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

OHsogooD

CURRENT LEVEL 105
Strength 436
Intellect 124
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 773,695
LAST LOGIN 19/02/2019
GUILD NO GUILD.
Job Type Hunter
Job Alias noJllnJ

OFFLINE

Arrow(2000)
Ye's Divine Bow (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Bow
Degree: 10 degrees


Phy. atk. pwr. 2296 ~ 2814 (+41%)
Mag. atk. pwr. 3022 ~ 3703 (+16%)
Durability 256/114 (+19%)
Attack rating 153 (+29%)
Critical 12 (+100%)
Phy. reinforce 402.0 % ~ 492.6 % (+58%)
Mag. reinforce 537.2 % ~ 658.4 % (+32%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Attack rate 60% Increase
Durability 160% Increase
Steady (1Time/times)
Lucky (1Time/times)
Critical 100
Taesang Talisman (+4)

Seal of Sun
Sort of item: Garment
Mounting Part: Shoulder
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 267 (+67%)
Mag. def. pwr. 451 (+32%)
Durability 75/92 (+16%)
Parry rate 45 (+0%)
Phy. reinforce 233.8 (+3%)
Mag. reinforce 701.8 (+45%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Mad Sky Storm Hood

Sort of item:
Mounting Part: Head
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 89 (+0%)
Mag. def. pwr. 190 (+0%)
Durability 64/70 (+0%)
Parry rate 37 (+0%)
Phy. reinforce 165.0 (+0%)
Mag. reinforce 352.0 (+0%)

Required level 79
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
Prince Taesang Wristlet (+4)

Sort of item:
Mounting Part: Hands
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 95 (+0%)
Mag. def. pwr. 237 (+16%)
Durability 77/97 (+32%)
Parry rate 36 (+12%)
Phy. reinforce 216.7 (+38%)
Mag. reinforce 344.0 (+3%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
Taesang Suit (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Garment
Mounting Part: Chest
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 298 (+12%)
Mag. def. pwr. 710 (+25%)
Durability 77/88 (+9%)
Parry rate 65 (+6%)
Phy. reinforce 441.5 (+19%)
Mag. reinforce 792.0 (+0%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 3 Increase
HP 150 Increase
Red Storm Shoes (+4)

Sort of item: Ch
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+61%)
Durability 73/80 (+0%)
Attack rating 0 (+22%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+22%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 4 Increase
Int 2 Increase
Parry rate 20% Increase
Taesang Trousers (+4)

Seal of Sun
Sort of item: Garment
Mounting Part: Legs
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 287 (+32%)
Mag. def. pwr. 493 (+6%)
Durability 79/104 (+29%)
Parry rate 55 (+9%)
Phy. reinforce 480.3 (+58%)
Mag. reinforce 855.4 (+32%)

Required level 90
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 4 Increase
Int 3 Increase
HP 850 Increase
Gem Necklace (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 27.3 (+0%)
Mag. absorption 31.7 (+16%)

Required level 80
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Gem Earring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 26.7 (+16%)
Mag. absorption 24.4 (+6%)

Required level 78
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Gem Ring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 21.3 (+3%)
Mag. absorption 25.3 (+22%)

Required level 76
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Gem Ring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 26.7 (+29%)
Mag. absorption 21.3 (+3%)

Required level 76
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

132

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
IIALL_StaRll
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED